SDGs ตามแนวคิด BCon

Business Consultants (BCon) ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainability ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อสนับสนุน Sustainable Management ตลอดมา

“Sustainable Management หรือการจัดการที่ยั่งยืน” หมายถึงการจัดการที่ประสบความสำเร็จที่ก่อให้เกิด “สภาพที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในทั้งสามมิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ
การผสมผสานของทั้งสามมิติของ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : SDGs” เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจพื้นฐานของ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ “SDGs” เพื่อให้เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการวางแผน

Sustainable Management คืออะไร

Sustainable Management หรือ การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นคำที่หมายถึง “การพัฒนาอย่างมั่นคงและดำรงอยู่อย่างยั่งยืน “ ในบริบทขององค์กร จะหมายถึงการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทั้งสามมิติ: สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ

เรากำลังประสบปัญหาต่างๆที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกในปัจจุบัน เช่น ภัยพิบัติที่เกิดจากภาวะโลกร้อนและภูมิอากาศที่ผิดปกติอย่างรุนแรง การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ความยากจน ความไม่เท่าเทียม และความขัดแย้งต่างๆ หากปัญหาเหล่านี้เลวร้ายลงไปกว่านี้อีก ไม่เพียงแต่สภาพเศรษฐกิจเท่านั้น แม้แต่การดำรงชีวิตของผู้คนก็มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้

จากความรู้สึกถึงวิกฤตข้างต้น ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินทุนขึ้น เกิดการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในบริษัทที่มีการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม ในขณะที่เริ่มมีการถอนการลงทุนออกจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น เชื้อเพลิงฟอสซิล หรือการผลิตอาวุธทำลายล้างสูง เป็นต้น เราอยู่ในท่ามกลางกระแสการไปสู่สังคมที่ยั่งยืน ดังนั้น ธุรกิจที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้จะมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้

เราทุกคนต่างอยู่ที่จุดเปลี่ยนสำคัญ เราเชื่อว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างนวัตกรรมในยุคที่เงื่อนไขของการอยู่รอดของบริษัทได้เปลี่ยนแปลงเป็นอันมาก การใช้การจัดการที่ยั่งยืน และการวางแผนเกี่ยวกับกลยุทธ์การอยู่รอดของ บริษัทไปอีก 20 หรือ 30 ปีข้างหน้า จะนำไปสู่การสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆขึ้นมาได้

บริษัทเรามีส่วนในการช่วยเหลือบริษัทที่ต้องการเริ่มต้นสร้างระบบการจัดการที่ยั่งยืน โดยช่วยสร้างกลยุทธ์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และช่วยนำพาไปสู่การปฏิบัติให้ได้เป็นผลสำเร็จ

“เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วที่ NGO ได้ทำการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการจัดการที่ยั่งยืนในแถบยุโรปตอนเหนือ และได้นำมานำเสนอให้องค์กรเป็นจำนวนมากจนองค์กรเหล่าประสบความสำเร็จ
เราจึงได้นำความรู้เหล่านั้นมาขยายผลให้กับองค์กรในญี่ปุ่น นอกจากนี้เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะทำการปฏิรูปองค์กร เพื่อให้เป็นองค์กรที่ยั่งยืน โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทเรา”

SDGs และSustainable Management

ในปี 2558 ในการประชุม “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ ได้มีการอนุมัติและรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยประเทศสมาชิกทั้ง 193 ประเทศของสหประชาชาติ กิจกรรม SDGs นั้นได้ตั้งเป้าหมายที่จะจัดการทั้งหมด 17 หัวข้อ โดยประเทศทั่วโลกต่างร่วมมือกัน โดยจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆของโลกใบนี้ และสร้างสังคมที่ยั่งยืนขึ้นให้จงได้ภายในปี 2573 กิจกรรม SDGs นั้นไม่เพียงแต่การเข้าร่วมในฐานะของประเทศเท่านั้น แต่ยังมีความคาดหวังรวมถึงบทบาทของภาคเอกชนตามบริษัทต่างๆ บริษัทเป็นจำนวนมากได้รับการฝึกปฏิบัติการจัดการที่ยั่งยืน ซึ่งทำให้ไม่เพียงแต่จะเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม แต่ยังมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของบริษัทต่างๆได้เช่นกัน

แนวคิดและกรอบของคำว่า การจัดการที่ยั่งยืนของเราครอบคลุม SDGs (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) และช่วยให้เราเข้าใจเป้าหมาย 17 ประการของ SDGs ว่ามีความเป็นระบบที่เชื่อมโยงกัน

Partner

เพื่อสนับสนุนการจัดการที่ยั่งยืนของลูกค้า เราได้สร้างความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการจัดการที่ยั่งยืนมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

NGO ระดับโลก The Natural Step (TNS)

ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 และมีสาขาตั้งอยู่ใน 10 ประเทศ เป็นองค์กร NGO ที่สนับสนุนการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนจากมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ

มีผลงานในการพัฒนากรอบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการแบ่งปันความรู้ ให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษามากกว่า 1,000 ท่าน ซึ่งได้นำพาองค์กรและชุมชนระดับโลกหลายร้อยแห่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้สำเร็จ บริษัทเราได้ร่วมมือกับ TNS ในการสนับสนุนส่งเสริมบริษัทที่มุ่งมั่นต้องการทำให้การจัดการที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

มูลนิธิ Future-Fit

เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักร จัดตั้งขึ้นเพื่อทุ่มเทสร้างสรรค์ให้เกิด “สังคมที่ทุกชีวิตสามารถเจริญรุ่งเรืองตลอดไปบนโลกใบนี้” ได้อย่างแท้จริง

“Future-Fit Business Benchmark” ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมูลนิธินี้ เป็นเครื่องมือ KPI ที่ได้มาจากการลงมือทำสิ่งที่ควรต้องทำสำหรับทุกบริษัท เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่คำนึงถึงประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

Karl-Henrik Robèrt, M.D., Ph.D.

ผู้ก่อตั้ง TNS เป็นศาสตราจารย์ของสถาบันเทคโนโลยี Blekinge และได้รับรางวัล Blue Planet ในปี 2000 ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลโนเบลสำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก

ศาสตราจารย์ท่านนี้ได้อภิปรายกับนักวิทยาศาสตร์และผู้บริหารเป็นจำนวนมาก จนได้ข้อสรุปออกมาเป็น “หลักการสี่ประการของการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งต่อมาได้เป็นแนวคิดรากฐานของการจัดการที่ยั่งยืน

Global Compact Network Japan (GCNJ)

เป็นแพลตฟอร์มที่มีเป้าหมายไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการรวมตัวก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 เป็นเครือข่ายท้องถิ่นในญี่ปุ่นภายใต้ Global Compact ของสหประชาชาติ (UNGC)

UNGC เป็นหนึ่งในองค์กรภายใต้เลขาธิการสหประชาชาติ และเป็นองค์กรในรูปแบบเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของสหประชาชาติ บริษัทของเราได้เข้าเป็นสมาชิก และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในฐานะบริษัทที่เป็นสมาชิกด้วย

ตัวอย่าง

สหกรณ์ผู้บริโภคเกียวโต: กำหนดกลยุทธ์ที่ยั่งยืนสำหรับทรัพยากรมนุษย์รุ่นต่อไป

แม้ว่านับตั้งแต่ได้ก่อตั้งขึ้นมา สหกรณ์ผู้บริโภคเมืองเกียวโตจะมีแนวคิด SDGs (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) รากฐานขององค์กรก็ตาม แต่ได้ตระหนักดีว่า ยังไม่มีความชัดเจนในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง จนกระทั่งในปีพ.ศ.2561 ได้มีโอกาสร่วมมือกับ BCon ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปรับปรุงและผลักดันระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา ไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ที่ยั่งยืนได้เป็นผลสำเร็จ

การส่งเสริมภายในบริษัท

การเปิดตัวงานสำหรับครอบครัว “การเขียนบันทึกประจำวันเป็นภาพ Sustainable”

สมุดบันทึกรูปภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นสมุดบันทึกที่เป็นรูปภาพที่จินตนาการถึงรูปแบบของโลกในอนาคตที่ยั่งยืนผ่านการแสดงความคิดเห็นของตนเองในรูปแบบภาพหรือเป็นข้อความ

ในการที่จะช่วยให้เด็กรุ่นต่อไปเข้าใจถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราจึงจัดกิจกรรมสำหรับพนักงานและลูกๆของพวกเขาขึ้น โดยในครั้งนี้ เราวางแผนกิจกรรมที่ให้เด็กๆจัดทำสมุดไดอารี่รูปภาพของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยจินตนาการ ความคาดหวังต่ออนาคต และพลังงานที่เปี่ยมล้นในตัวเด็กๆ โดยให้อิสระในการคิดเกี่ยวกับ “สังคมอุดมคติ” ในอนาคตด้วยตนเอง

BCon เปิดตัวงาน SDGs Family Day

บริษัทเราได้จัดงาน “วันครอบครัว SDGs” สำหรับพนักงานและครอบครัวขึ้น ในขณะที่เรายังไม่มีความคุ้นเคยกับคำต่างๆ เช่น “การพัฒนายั่งยืน” และ “SDGs” ในชีวิตประจำวันของเราก็ตาม เราจึงวางแผนจัดให้มีกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ “SDGs” อย่างสนุกสนานไปพร้อมกับการให้ครอบครัวของพนักงานได้ทำความรู้จักบริษัท Business Consultant ควบคู่กันไปด้วย

BCon Solution