สาส์นจากประธานบริษัท

เสริมสร้างคน องค์กร และสังคม ในการทำให้การบริหารแบบwell-beingให้เป็นจริงได้ในฐานะพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมก่อตั้ง

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือและความช่วยเหลือเสมอมาครับ

บริษัทของเราเป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาบุลลากรและการพัฒนาองค์กร นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา เวลาก็ได้ล่วงเลยมา60ปีแล้ว โดยมีกิจการหลักคือการสนับสนุนนวัตกรรมของบริษัทและองค์กร มุ่งมั่นพัฒนาบุคคลากร เสริมสร้างประสิทธิภาพในองค์กร และปฏิรูปองค์กรมามากมาย ผมคิดว่าพันธกิจของพวกเราคือการเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมๆกับการทำให้กิจการเติบโตและสนับสนุนองค์กรของลูกค้าในขณะเดียวกันครับ

สิ่งที่พวกเราสามารถกล่าวได้จากประสบการณ์ คือ “พลังของมนุษย์” ซึ่งเป็น “พลังขององค์กร” นั้นจะเป็นผู้ก่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อสรรค์สร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้ พวกเราเชื่อมั่นว่าการเติมเต็ม well-being จะทำให้บุคคลากรและองค์กรใช้ความสามารถที่มีอยู่แต่เดิมได้อย่างเต็มที่ จะทำให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องได้

Well-being คือ ลักษณะที่บุคคลรู้สึกถึงความหมายของการมีชีวิต รู้สึกประสบความสำเร็จในชีวิต รู้สึกได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นพลังบวก มีสิ่งที่อยากเข้าไปทำ รวมไปถึงการมีบุคคลที่ไว้วางใจได้ครับ พวกเราได้นิยามคำว่า “การบริหารแบบwell-being” คือเป็นการบริหารโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรและประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงมีลักษณะที่กล่าวไปยังข้างต้นครับ

นับตั้งแต่ยุคสมัยที่บริษัทต้องสร้างกำไรในระดับที่กำหนดไว้ และส่งคืนผลกำไรนั้นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น พนักงานบริษัทก็เพียงพอแล้ว แต่ในขณะนี้บริษัทได้ตระหนักถึงประเด็นสังคมและสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)ที่ระดับนานาชาติกล่าวถึง และได้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่บริษัทถูกเรียกร้องให้ต้องมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีจุดเริ่มต้นจากCOVID-19 ทำให้สังคมเริ่มมีการเทคโนโลยีดิจิตัลและการทำงานทางไกล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของบุคคลากรและลักษณะขององค์กรเป็นอย่างมาก

และในการเพิ่มมูลค่าให้องค์กรเอง มีความจำเป็นต้องปรับปรุงจัดการดูแลทรัพยากรบุคคลด้วย ทรัพยากรมนุษย์นั้นไม่ควรจัดการเฉกเช่นเดียวกับทรัพยากรทั่วไป แต่มองว่ามนุษย์นั้นเป็นทุน และการลงทุนนั้นเอง ในยุคปัจจุบันนั้นจำเป็นที่จะต้องดำเนินกลยุทธ์ที่มีเรื่องราวในการส่งเสริมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

ทางผู้บริหารเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมุมมอง โดยนอกจากความมั่นคงทางการเงินแล้ว ควรที่จะยกระดับWell-beingของคนทำงานอย่างกระตือรือร้น และสร้างองค์กรที่สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้

พวกเราเองก็มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารแบบwell-being พร้อมกับใช้ประโยชน์จากknow-howการปฏิรูปและทฤษฎีใหม่ล่าสุดที่บริษัทของเราจัดทำขึ้น มุ่งมั่นที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมก่อตั้งการบริหารแบบwell-beingด้วยเช่นกัน

หลังจากนี้เองขอให้ทุกท่านช่วยส่งเสริมสนับสนุน รวมไปถึงการชี้แนะต่อไปด้วยครับ

 

ประธานและซีอีโอ
Shohei Omura