ถ้อยแถลงของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนช่วยให้เกิดการบริหารที่ยั่งยืนผ่านการสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งและบุคลากรที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีความสามารถในการแข็งขันสูง
การมีส่วนช่วยให้ผู้คนในองค์กรได้รับความรู้สึก “มีความสุขในการทำงาน” “มีความสุขในการใช้ชีวิต” เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อย คือความมุ่งหวังของเราทุกคน

Message

เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเรา

จุดเชื่อมโยงกับลูกค้า

บริษัทของเรามีบริการนำเสนอข้อมูลออนไลน์ที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์กร

นอกจากนี้ เรายังมีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นที่ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการให้คำปรึกษาโดยตรงได้

การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างองค์กรและบุคลากร

เราสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและนักปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กรและการบริหารงานแบบยั่งยืน (Sustainability Management) ซึ่งเราใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครือข่ายนั้นในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

สาขาที่ขยายตัวไปทั้งในและต่างประเทศ(ญี่ปุ่น)

เรามี 20 สาขากระจายตัวตามเมืองต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถให้คำปรึกษาและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เรายังได้ขยายสาขาไปยังต่างประเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าด้วย เช่น ประเทศจีน ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย โดยมีการจัดตั้งเป็นบริษัทสาขาเรียบร้อยแล้ว

สัมมนาและการสัมผัสประสบการณ์จริง

เราจัดสัมมนาในพื้นที่โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการของแต่ละตำแหน่งงานตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาให้สัมผัสประสบการณ์จริงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับจุดเด่นของบริการของบริษัทเราอีกด้วย

หัวข้อในการบริหารองค์กรที่สอดรับกับประเด็นปัญหาของลูกค้า

การประยุกต์ใช้ความรู้เฉพาะทางของเรา เพื่อนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการช่วยแก้ไขปัญหาของแต่ละองค์กรด้วยมุมมองระยะยาว

หนทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน (Sustainable Solution)

ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมแห่งความยั่งยืน เรามีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มจำนวนองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์กรให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้สังคมสามารถก้าวไปสู่สังคมที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ผลงานมากกว่า 3,300 บริษัทต่อปี

เราสนับสนุนการปฏิรูปองค์กรและการพัฒนาบุคลากรในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มากกว่า 3,300 บริษัทต่อปี

การแก้ปัญหาและ เทคโนโลยี

เราใช้เครือข่ายของนักวิจัยและนักปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างสรรแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ผลงานวิจัยใหม่ล่าสุดและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ

ข้อเสนอที่อยู่บนพื้นฐานของรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริง

เราจะไม่นำเสนอบริการแก้ไขปัญหาอย่างผิวเผิน แต่จะช่วยลูกค้าจัดการหัวข้อปัญหาต่างๆอย่างเป็นระเบียบแบบแผนและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างแท้จริง

Mission

ภารกิจของพวกเรา

เรามุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างองค์กรที่สามารถให้ “ความสุขในการทำงาน” “ความสุขในการใช้ชีวิต” อย่างแท้จริง โดยมอบแนวทางที่ดีที่สุดในการสร้างบุคลากรที่ยอดเยี่ยมและองค์กรที่แข็งแกร่งซึ่งมีศักยภาพการแข่งขันในระดับสูง

Messageสาส์นจากประธานบริษัท

มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้เพียงลำพังฉันใด องค์กรก็ไม่สามารถอยู่ได้โดยขาดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฉันนั้น ดังนั้น สิ่งสำคัญที่จะพัฒนาองค์กรได้นั้น คือการทำให้ "สัมพันธภาพที่ดีทางสังคม" มีความสมบูรณ์ โดยยกระดับจิตใจของคน เชื่อมความสัมพันธ์ มีความเห็นอกเห็นใจ ความสามัคคี ไว้วางใจซึ่งกันและกัน บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ "องค์กรที่แข็งแรง" และ "บุคลากรที่ยอดเยี่ยม" (ส่วนหนึ่งจากสาส์นของประธานบริษัท)

ทำงานที่ BCon

เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานที่ต้องการร่วมงานกับเรา BCon