เกี่ยวกับ BCon

สนันสนุนการปฏิรูปองค์กรและพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมตามคุณสมบัติของแต่ละองค์กร

ในวงการธุรกิจที่ปรึกษา BCon เป็นองค์กรที่เสริมความสามารถในการขายได้อย่างรวดเร็ว

เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะกับค่านิยมของบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร ความเป็นมาและธุรกิจที่ความหลากหลายแตกต่างกันไปตามลูกค้าแต่ละราย

ทฤษฎีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้องค์กรขับเคลื่อนได้ แต่เพราะวิธีการที่ดำเนินงานโดยบุคลากรของเราได้รับข้อมูลโดยตรงจากลุกค้า แล้วนำทฤษฎี ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้สั่งสมมานานกว่า  50 ปี  มาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการปฏิรูปองค์กร สามารถกล่าวได้ว่า สามารถสนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนองค์กร บุคลากร และสร้างแรงบันดาลใจให้กับแต่ละท่านได้

BCon มีฝ่ายขายและที่ปรึกษาในฐานะ “ผู้สร้างนวัตกรรม (Innovation Producer)”* คอยสนับสนุนการปฏิรูปองค์กรและบุคลากร ด้วยการจับสาระสำคัญของปัญหาแล้วนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละปัญหาที่ไม่ซ้ำกันของแต่ละองค์กร

* ผู้สร้างนวัตกรรม (Innovation Producer) คือ
ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการออกแบบนวัตกรรมที่จำเป็นสำหรับการเติบโตขององค์กร (ธุรกิจใหม่ การปฏิรูปองค์กร การส่งเสริมการปฏิรูป การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คน หรือกล่าวได้อีกอย่างว่าเป็น “การปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลง” เพื่อสร้างค่านิยมใหม่) แล้วลงมือปฏิบัติและสนับสนุนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพท์ที่คาดหวัง

ชื่อบริษัท Business Consultants, Inc.
วันก่อตั้งบริษัท 24 กุมภาพันธ์ 1964
เนื้อหาธุรกิจหลัก บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรม บริการให้คำปรึกษา บริการด้านใบอนุญาต บริการตรวจสอบและวินิจฉัยองค์กร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 8F, Akihabara Center Place Bldg 1 Kanda-aioimachi , Chiyoda-ku, Tokyo 101-0029
แผนที
TEL:+81-3-6260-7571 (ติดต่อโอเปอร์เรเตอร์)
ติดต่อสอบถาม โทร +81‐3-6260-7585
สำนักงาน 21 เมืองในญี่ปุ่น 6 เมืองในต่างประเทศ
รายชื่อสำนักงาน
ประธานและซีอีโอ Shohei Omura
เงินทุน 410 ล้านเยน
จำนวนพนักงาน 427 คน (ณ วันที่ 1 เมษายน 2023)
บริษัทในเครือ BCon Learning Service Co., Ltd.
Business Consultants (Shanghai), Inc.
Business Consultants Vietnam Co., Ltd. (Hanoi, Vietnam)
Business Consultants South East Asia Co., Ltd. (Bangkok, Thailand)
PT Business Consultants Indonesia (Jakarta, Indonesia)
Business Consultants (Singapore) Pte. Ltd. (Singapore)
สมาคมหลักที่เป็นสมาชิก สมาคมองค์กรเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น (Nippon Keidanren)
All Japan Federation of Management Organizations (Zen-Noh-Ren)
ศูนย์วิจัยการปฏิบัติทางจริยธรรมธุรกิจ
สมาคมวิชาการและสถาบันวิจัย
(NPO) วิทยาลัยการจัดการองค์กร สมาคมวิชาการจัดการพฤติกรรมศาสตร์
สมาคมจิตวิทยาเชิงบวกแห่งประเทศญี่ปุ่น
OD Network Japan
Project Management Institute (สหรัฐอเมริกา)
พันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ BCK Consulting Group, Inc. (เกาหลีใต้)
Cambria Consulting, Inc. (สหรัฐอเมริกา)
Cegos Group (ยุโรปและเอเชีย)
ChartHouse International Learning Corp. (สหรัฐอเมริกา)
CrossKnowledge Group, Ltd. (ฝรั่งเศส)
Enterprise Management, Ltd. (สหรัฐอเมริกา)
Marshall Goldsmith, Inc. (สหรัฐอเมริกา)
The Natural Step
The Schutz Company, Inc. (สหรัฐอเมริกา)
VIA Institute on Character (สหรัฐอเมริกา)
ZASTROW & Co. ApS (เดนมาร์ก)
Nanoconnect, Inc. (ญี่ปุ่น)
INA International Inc. (ญี่ปุ่น)
System Science Inc. (ญี่ปุ่น)
UMU Technology Japan Co.,Ltd. (ญี่ปุ่น)
สถาบันการเงินที่สำคัญ MUFG Bank, Ltd.,
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
URL https://www.bcon.jp