นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีทีสุดสำหรับการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างบุคลากรที่เป็นเลิศและองค์กรที่เข้มแข็งเปี่ยมไปด้วยพลังในการแข่งขัน

 
 
 
 

ที่ปรึกษาทางธุรกิจสำหรับการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาบุคลากร

BUSINESS CONSULTANTS, INC. (BCon) นำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า โดยการเข้าไปรับฟังและชี้ชัดให้เห็นถึงสาระสำคัญของปัญหาที่องค์กรและบุคลากรกำลังเผชิญ ใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาในสายงานกว่า 50 ปี ร่วมคำนึงถึงรูปลักษณ์ที่พึงเป็นขององค์กรลูกค้า และช่วยสร้างบุคลากรและองค์กรที่ดีขึ้นกว่าเดิม

บริการของ Business Consultants (BCon)