นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาบุคลากร
เพื่อสร้างบุคลากรที่เป็นเลิศและองค์กรที่เข็มแข็งเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการแข่งขัน

นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาบุคลากร
เพื่อสร้างบุคลากรที่เป็นเลิศและองค์กรที่เข็มแข็งเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการแข่งขัน

นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาบุคลากร
เพื่อสร้างบุคลากรที่เป็นเลิศและองค์กรที่เข็มแข็งเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการแข่งขัน

เหตุผลที่เลือก BCon

การพัฒนาบุคลากรที่ล้ำสมัย และเทคโนโลยีต่างๆในการพัฒนาองค์กร

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาในปี 1964 ได้มีการร่วมมือกับนักวิจัยและนักปฏิบัติทั้งในและนอกประเทศ นำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยในด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์กรเข้ามาให้บริการ เพื่อส่งเสริมองค์กรของลูกค้าในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วง

การนำเสนอแนวทางที่ตรงจุดตรงประเด็นกับปัญหาอย่างแท้จริง

Business Consultant จะไม่นำเสนอบริการโดยปราศจากการฟังความต้องการของลูกค้าโดยเด็ดขาด เราช่วยเหลือองค์กรในการปฏิรูป โดยนำเสนอวิธีการที่เหมาะสมและแผนการขับเคลื่อน บนพื้นฐานของการเข้าใจสถานการณ์ของลูกค้าอย่างแท้จริง ใช้ประสบการ์และความรู้ที่สั่งสมมามากกว่า 50 ปี

มองBConผ่านตัวเลข

3,300องค์กร

เราให้บริการมากกว่า3,300องค์กรต่อปี

100คน

เรามีที่ปรึกษาประจำมากกว่า100 คน

21สาขา

เรามี21สาขาในประเทศญี่ปุ่นที่ให้บริการแก่องค์กรได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง