นำเสนอนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุด ​
เพื่อสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง เปี่ยมไปด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและอุดมไปด้วยพลังแห่งการแข่งขัน​

นำเสนอนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุด ​
เพื่อสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง เปี่ยมไปด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและอุดมไปด้วยพลังแห่งการแข่งขัน​

นำเสนอนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุด ​
เพื่อสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง เปี่ยมไปด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและอุดมไปด้วยพลังแห่งการแข่งขัน​

จุดเด่นของ BCon​

ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการพัฒนาองค์กร ​

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 1964 ได้มีการร่วมมือกับนักวิจัยและนักปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศ นำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยในด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์กรเข้ามาให้บริการ เพื่อส่งเสริมองค์กรของลูกค้าในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วง

การนำเสนอแนวทางที่ตรงจุดตรงประเด็นกับปัญหาอย่างแท้จริง

เราจะไม่นำเสนอบริการโดยปราศจากการฟังความต้องการของลูกค้าโดยเด็ดขาด เราใช้ประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมามากกว่า 60 ปี เพื่อช่วยเหลือองค์กรในการปฏิรูป โดยนำเสนอวิธีการที่เหมาะสมและแผนการขับเคลื่อน บนพื้นฐานของการเข้าใจสถานการณ์ของลูกค้าอย่างแท้จริง

มอง BCon ผ่านตัวเลข

3,300องค์กร

เราให้บริการมากกว่า 3,300 องค์กรต่อปี

100คน

เรามีที่ปรึกษาประจำมากกว่า 100 คน

21สาขา

เรามี 21 สาขาในประเทศญี่ปุ่นที่ให้บริการแก่องค์กรได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง