ความเป็นมา

ก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในวงการธุรกิจของญี่ปุ่นไม่เคยมี “ที่ปรึกษา” มาก่อน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เริ่มมีการนำการฝึกอบรมสำหรับชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในฐานทัพสหรัฐฯเข้ามาใช้ นี่คือจุดเริ่มต้นของการศึกษาด้านการบริหารจัดการในประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ของบริษัท Business Consultants ด้วยเช่นกัน พวกเราตั้งชื่อบริษัทแบบย่อว่า “BCon” โดยแฝงความหมายของภาษาอังกฤษจากคำว่า “Beacon” ซึ่งหมายถึงประภาคารหรือเสาบอกทาง และได้ทำงานร่วมกับลูกค้าโดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็น “องค์กรที่ยั่งยืน”

 

จุดเริ่มต้นของ BCon – จุดเริ่มต้นของการศึกษาด้านการบริหารจัดการที่เริ่มขึ้นในฐานทัพสหรัฐ –

จุดเริ่มต้นของ BCon เมื่อย้อนกลับไปในยุคฟื้นฟูหลังสงครามโลก การศึกษาด้านการบริหารจัดการซึ่งเริ่มต้นในยุคหลังสงครามได้ขยายเข้าสู่บริษัทและหน่วยงานราชการ และกลายเป็นแกนหลักของการฝึกอบรมภายในองค์กร ประวัติศาสตร์ของ Business Consultants Co.,Ltd. เริ่มต้นขึ้นในปี 1964 ซึ่งเป็นปีที่มีการจัดโตเกียวโอลิมปิก ด้วยความมุ่งหวังที่จะ “เปลี่ยนแปลงการศึกษาด้านการบริหารจัดการในประเทศญี่ปุ่น” ผู้ก่อตั้งซึ่งมีความสงสัยเกี่ยวกับการฝึกอบรมแบบดั้งเดิมภายในองค์กร จึงได้ค้นหาแนวทางในอุดมคติของการฝึกอบรมภายในองค์กรด้วยการทดลองและเรียนรู้จากความผิดพลาด และได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการจากต่างประเทศ จนกลายเป็นผู้นำในการอบรมสู่สาธารณะ และสามารถนำองค์ความรู้การพัฒนาองค์กรเข้ามาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จ

1964 กุมภาพันธ์ ก่อตั้งบริษัท Business Consultants เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ Higashi Ginza
ตั้งแต่เดือนเมษายน ขยายสาขาไปทั่วประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่ซัปโปโร คิวชู โอซาก้า
1969 กุมภาพันธ์ ย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังอาคาร Yaesu Mitsui
ตุลาคม จัดงาน Executive Development Laboratory (ปัจจุบันเรียกว่า ELP) ครั้งที่ 1
* งานสัมมนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาวะผู้นำที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในยุคเปลี่ยนผ่าน
* เริ่มสัมพันธไมตรีกับ Dr. Cyrill Mill โดยการแนะนำจาก Prof. Mitsuru Yanagihara แห่ง JICE (Rikkyo University Institute of Christian Education)
1970 มกราคม จัดตั้ง Beacon System Co., Ltd. (ปัจุบันคือ Lincrea Corporation)
กรกฎาคม จัดงาน Organization Development Laboratory (ปัจจุบันเรียกว่า ODL) ครั้งที่ 1 : แขกรับเชิญ Robert Aering
* งานสัมมนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะและความเชื่อที่จะมีผลต่อพฤติกรรมในการจัดการความขัดแย้งในองค์กรหรือกลุ่มคน และสร้างความสัมพันธ์ที่มีความร่วมมือซึ่งกันและกัน
1971 พฤษภาคม จัดงาน Advanced Management Seminar (ปัจจุบันเรียกว่า LEMS) ครั้งที่ 1 ที่นาโกย่า
* งานสัมมนาระบบการบริหารจัดการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนวัตกรรมของการบริหารที่นำเสนอ “กรณีศึกษาและความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง” ใหม่ล่าสุดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในบริษัทหรือองค์กรตนเองได้
จัดงาน Simulation for Management Training (ปัจจุบันเรียกว่า BDP) ครั้งที่ 1
* งานสัมมนาระบบการบริหารจัดการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการและสัมผัสประสบการณ์ตรงในการบริหารจัดการผ่านการจำลองเหตุการณ์
1972 เมษายน จัดงาน Management Development Program ครั้งที่ 1 (ปัจจุบันเรียกว่า MDP)
* งานสัมมนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์สมมติฐานของการบริหารจัดการ (Mental Model) และการพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาผ่านการถกประเด็นนานาปัญหาของการบริหารจัดการ (Case Method)
พฤษภาคม จัดงาน Organization Development Conference ครั้งที่ 1 (ปัจจุบันเรียกว่า WIN seminar) : เชิญ Dr. W. Warner Burke มาเป็นครั้งแรก
* งานสัมมนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับทักษะด้านการพัฒนาองค์กร OD (Organizational Development) โดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในแต่ละหัวข้อ

ความท้าทายของ BCon – ยุคสมัยแห่งความท้าทายที่เรานำนวัตกรรมของการพัฒนาองค์กรเข้ามานำเสนอ –

เวลานั้นเป็นยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ เป็นเวลาที่ทุกคนทำงานอย่างไรไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อไล่ตามและแซงหน้าประเทศตะวันตกที่เป็นผู้นำของโลกในเวลานั้น
เราได้ร่วมกับ Dr.Warner Burke เพื่อเผยแพร่ “การพัฒนาองค์กร” ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Dr.Warner Burke เอง เพื่อไม่หยุดเพียงวิธีการดำเนินกับกลุ่มบุคคล แต่นำไปดำเนินกับทั้งองค์กรด้วยวิธีการที่หลากหลาย
“แนวความคิดพื้นฐานขององค์กร” ที่ได้ถูกเขียนโดย Teruo Yoshida ประธานบริษัท ณ ขณะนั้น ปัจจุบันยังคงเป็นค่านิยมของบริษัท และเป็นสิ่งที่อยู่ในทุกลมหายใจของพนักงาน BCon ทุกคน

1976 สิงหาคม จัดตั้ง Software AG of Far East Co., Ltd. (ปัจจุบันคือ Unirita, Inc.)
กันยายน เปิดตัว “แนวความคิดพื้นฐานขององค์กร” เขียนโดย Teruo Yoshida (ประธานของบริษัท ณ ขณะนั้น)
1978 มกราคม เริ่มให้บริการวินิจฉัย LIFO (Life Orientations)
* การวินิจฉัยเพื่อเข้าใจจุดแข็งและพฤติกรรมของตนเองในความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้อื่นเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1981 มิถุนายน จัดงาน Salesperson Power Up Training ครั้งที่ 1 (ปัจจุบันเรียกว่า SPUT)
* งานสัมมนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความเข้าใจกระบวนการพื้นฐานของกิจกรรมการขาย มุ่งปรับปรุงทักษะการต่อรองในการขายและความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขาย
1982 พฤษภาคม จัดตั้ง Three B Co., Ltd. (ปัจจุบันคือ Unirita, Inc.)

การเติบโตของ BCon – สู่ยุคแห่งการเติบโตร่วมกับการพัฒนาองค์กร ท่ามกลางความนิยมของที่ปรึกษาสายกลยุทธ –

หลังสิ้นสุดยุคยุคความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ประเทศญี่ปุ่นได้สัมผัสความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งเรียกว่าเป็นยุคฟองสบู่ ที่ปรึกษาสายกลยุทธ์จากต่างประเทศได้เข้ามาในวงการอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่เข้าสู่ยุคอิ่มตัว ในระหว่างที่ทำการปรับโครงสร้าง จัดทำแผนกลยุทธ์และปรับปรุงระบบจัดการบุคลากรเพื่อรักษาการเจริญเติบโตของกิจการ BCon ได้ใส่ใจกับการปรับปรุงในส่วนที่จับต้องไม่ได้ เช่น วัฒนธรรมองค์กรและความสัมพันธ์ของมนุษย์ อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีด้านพฤติกรรมศาสตร์และวิธีดำเนินการพัฒนาองค์กรที่หลากหลายเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนองค์กรของลูกค้า ไม่เหมือนกับบริษัทที่ปรึกษาอื่นๆ ในขณะนั้นที่ส่วนมากมักจะวางตัวเป็นเสมือนครู แต่เราได้สร้างโมเดลทางธุรกิจที่บริการให้คำปรึกษาจากฝ่ายขายที่เป็นบุคลากรที่เคยมีประสบการณ์แบบเดียวกับสิ่งที่ลูกค้าประสบอยู่

1987 มกราคม เริ่มให้บริการ “Human element”
* โปรแกรมที่รวมความสัมพันธ์ระหว่างตรรกะ อารมณ์ความรู้สึก และร่างกายของมนุษย์เข้าเป็นหนึ่งเดียว วิเคราะห์และผสมผสานปัจจัยด้านอารมณ์ ความรู้สึกและแนวคิดที่เกี่ยวกับตนเองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อให้สามารถสังเกตตนเองและทำความเข้าใจตนเองได้อย่างลึกซึ้ง
กุมภาพันธ์ “ตำราการพัฒนาองค์กร” เขียนโดย Dr. W. Warner Burke (แปลและตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ President)
1988 พฤษภาคม จัดงาน The Human Element ครั้งที่ 1 (ปัจจุบันเรียกว่า HEP)
* The Human Element Seminar มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในเชิงลึกโดยเรียนรู้ประเด็นสำคัญเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อความสำเร็จ
1989 กุมภาพันธ์ จัดงาน Practical Management Training ครั้งที่ 1 (ปัจจุบันเรียกว่า BMP)
* งานสัมมนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้พื้นฐานของการบริหารจัดการและทักษะสำหรับการฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา ออกแบบสำหรับผู้ที่เพิ่งได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้จัดการ
1990 ตุลาคม นำโปรแกรมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามระบบ De Bono เข้ามาใช้ (Diamond corporation)
* โปรแกรมที่ใช้วิธีคิดซึ่งพัฒนาโดย Dr. Edward de Bono ผู้สนับสนุน “การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking)”
1991 มิถุนายน หนังสือ “ค้นหาความหมายของชีวิต” เขียนโดย Dr. Will Schutz (แปลและตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Diamond)

การปฏิรูป BCon – การปฏิรูปองค์กรเพื่อรองรับยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว –

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจขาลงจากพิษฟองสบู่แตก ประกอบกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ IT และโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้เผชิญกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ในการที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว BCon ได้พยายามท้าทายโดยริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เช่น ธุรกิจใบอนุญาต และธุรกิจ E-Learning รวมถึงการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ บริการที่เริ่มต้นในเวลานั้นได้รับการนำไปใช้ในองค์กรของลูกค้าในฐานะที่เป็นองค์ความรู้ (Know how) สำหรับการแก้ปัญหาต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน

1995 เมษายน จัดงาน Innovation Thinking Seminar ครั้งที่ 1 (ปัจจุบันเรียกว่า ITS: Innovative Thinking System)
* งานสัมมนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การคิดเชิงนวัตกรรม (Mental Model และ 7 เทคนิคในการปลดปล่อยและหลอมรวมเพื่อก้าวข้ามความยึดติดกับสิ่งเดิม)
1998 กุมภาพันธ์ ย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังอาคาร Sumitomo Life Yaesu
1999 มิถุนายน จัดตั้ง BCon Korea.Inc (กรุงโซล / เกาหลี)
กรกฎาคม จัดงาน “New director seminar” ครั้งที่ 1
* งานสัมมนาสำหรับให้ข้อมูลจากทีมผู้สอนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่จำเป็นสำหรับ Director ที่เพิ่งได้รับตำแหน่ง
สิงหาคม เข้าร่วม “Business Ethics Practice Center” (BERC)
กันยายน เริ่มศึกษาวิจัย Competency Model
2001 เมษายน เข้าร่วม “All Japan Management Federation” เริ่มจัดคอร์สอบรมสำหรับการขอการรับรองคุณสมบัติต่างๆ
มกราคม เริ่มธุรกิจใบอนุญาต (LIFO, HEP และ ITS)
2003 มกราคม เปิดตัว ITPS ซึ่งเป็นการรับรองคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับจาก “All-Japan Management Federation”
* งานสัมมนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ทักษะในการนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายงาน IT
สิงหาคม เปิดตัว BPIE ซึ่งเป็นการรับรองคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับจาก “All Japan Management Federation Accreditation”
* งานสัมมนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มกราคม เข้าร่วม “Japan Economic Organization Federation”
2005 เมษายน เปิดตัว HMS ซึ่งเป็นบริการเฉพาะสมาชิก (ปัจจุบันคือ BCon Prime Club)
เริ่มให้บริการตรวจเช็คสุขภาพองค์กร
* การวินิจฉัยด้วยแบบสอบถามเป็นระยะเพื่อศึกษามุมมองที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร
จัดตั้ง Business Consultants.Inc (เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน)
สิงหาคม เริ่มให้บริการ “Radical collaboration”
* โปรแกรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงทักษะในการสร้างความสัมพันธ์เชิงความร่วมมือกับผู้อื่น (ผู้ที่เกี่ยวข้อง) อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มผลิตภาพ
2006 เมษายน เริ่มให้บริการ E-Learning โดยร่วมมือกับบริษัท CrossKnowledge
2007 มีนาคม ย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่ตึก Sapia (ย่าน Marunouchi)
2009 กุมภาพันธ์ เริ่มให้บริการโปรแกรม “Fish!” (โปรแกรมสำหรับการทำให้สถานที่ทำงานตื่นตัว) บนความร่วมมือกับบริษัท Chart House Learning, Inc.

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ BCon – การพัฒนาองค์กรมาถึงจุดอิ่มตัวและเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ –

ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการล่มสลายของ Lehman Brothers และแผ่นดินไหว BCon ได้พัฒนา Know-how สำหรับการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาบุคลากรจนสมบูรณ์ซึ่งผ่านการฟูมฟักมากกว่า 60 ปี เพื่อวิวัฒนาการไปสู่ยุคใหม่ ทุ่มเทให้กับการปรับโครงสร้างและการเติบโตครั้งใหม่ขององค์กรของลูกค้า บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และพฤติกรรมกลุ่มในเชิงลึก ซึ่งเป็นจุดแข็งของ BCon เราให้การสนับสนุนสำหรับการพัฒนาองค์กรด้วยความกระตือรือร้นจากแง่มุมของการเสริมความแข็งแกร่งของ “ทุนความสัมพันธ์ทางสังคม” (เช่น คอนเนคชั่น ความเชื่อมั่นและความยินดี ซึ่งจะได้มาผ่านสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน) และ “ความยั่งยืน” ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำให้เกิดความยั่งยืนในสังคม เราพยายามที่จะเพิ่มพลังให้กับลูกค้าของเราบนพื้นฐานของทฤษฎีและการปฏิบัติที่เราได้มาจากประสบการณ์กว่า 60 ปีในการพัฒนาองค์กรและนำวิธีการใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในขณะเดียวกัน

2011 มกราคม จัดงาน ISI ครั้งที่ 1 (โปรแกรมพัฒนาบุคลากรระดับ Executive)
* งานสัมมนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากร ความฉลาดทางอารมณ์ (EI) และความฉลาดทางสังคม (SI) ที่จำเป็นสำหรับเจ้าของกิจการ
มีนาคม ประกาศแผนธุรกิจระยะกลาง “5PROs”
ตุลาคม เปิดตัวบริการ “Carrier potential diagnostics”
* การวินิจฉัยบน Competency Model เพื่อเข้าใจคุณลักษณะส่วนบุคคลที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ
กุมภาพันธ์ พัฒนาและเปิดตัว Global Talent Standard Program
* โปรแกรมสำหรับพัฒนาดาวเด่นระดับโลกผู้ที่สามารถประสบความสำเร็จได้ในระดับโลก
2012 มกราคม พัฒนาและเปิดตัว “Agility programs”
* โปรแกรมสำหรับการยกระดับความคล่องแคล่วว่องไวขององค์กรโดยให้การสนับสนุนในการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน สร้างแผนสำหรับความเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการในขั้นเริ่มต้น
มกราคม เปิดตัวโปรแกรม VIA (Value in Action) บนความร่วมมือกับ VIA Institute on Character
* งานสัมมนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความผูกพันของพนักงาน (ความพึงพอใจ) โดยทำความเข้าใจจุดแข็งของพนักงานแต่ละคนผ่านการประเมินบุคลิกของคน 24 ประเภท
2013 เมษายน สร้างและประกาศใช้ตราสัญลักษณ์องค์กรเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
2014 กุมภาพันธ์ จัดงานฉลองการก่อตั้งบริษัทครบรอบ 50 ปี
พฤษภาคม ก่อตั้ง BCon Learning Service Co., Ltd. (BLS)
* BCon ก่อตั้งขึ้นด้วยพันธกิจเพื่อทุ่มเทให้กับชุมชนท้องถิ่นและสังคมโดยการมอบแนวทางแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานราชการท้องถิ่น ธุรกิจและโรงเรียน
สิงหาคม เปิดตัวเว็บไซต์ให้ข้อมูล “Good Business Good People”
* เว็บไซต์ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำหรับการเป็นบุคลากรที่จะสามารถทุ่มเทให้กับสังคมในปัจจุบันและอนาคตจากมุมมองของนวัตกรรม การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาบุคลากร
กันยายน จัดงาน SBRP (Strength-based Resilience Program) ครั้งที่ 1
* งานสัมมนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความยืดหยุ่นในสถานการณ์ไม่พึงประสงค์หรือความสามารถในการรักษาสมดุลได้แม้ต้องเผชิญกับความกดดัน
2015 มกราคม เปิดตัว “Sustainable program” ตามข้อตกลงความร่วมมือกับ “The Natural Step” ซึ่งเป็น NGO สากล
* โปรแกรมเพื่อสนับสนุนการสร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธเพื่อสร้างอนาคตอันยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงจากมุมมองด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
เปิดตัว “JOBS method” จากความร่วมมือทางธุรกิจกับ INDEE Japan Ltd.
เมษายน จัดงาน BSSP (BCon Sustainable Strategy Program) ครั้งที่ 1
* งานสัมมนาเพื่อเรียนรู้วิธีสร้างกลยุทธ์และวิสัยทัศน์แบบยั่งยืนด้วย Back Casting โดยไม่ต้องวางกลยุทธต่อยอดจากสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อบรรลุอนาคตอันยั่งยืน

ประวัติศาสตร์ของการวิจัยและพัฒนาของ BCon – งานวิจัยร่วมกับนักวิชาการผู้ทรงเกียรติจากต่างประเทศ –

BCon เริ่มต้นจากการศึกษาด้านการบริหารจัดการสำหรับคนญี่ปุ่นที่ทำงานในฐานทัพสหรัฐ หลังจากผ่านกระบวนการพัฒนา เราจึงได้ทราบถึง Know-how ประเภทต่าง ๆ เช่น วิธีการพัฒนาองค์กรและเทคโนโลยีด้านพฤติกรรมศาสตร์

ปัจจุบันวิธีการเหล่านี้ได้กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับ BCon ในการช่วยลูกค้าแก้ปัญหาในองค์กรของพวกเขา BCon ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการที่เราพัฒนาขึ้นสำเร็จด้วยความร่วมมือกับนักวิจัยชั้นนำจากต่างประเทศให้กลายเป็นวิธีที่สามารถนำไปใช้ได้จริงมากกว่าการเป็นทฤษฎีสำหรับการแก้ปัญหา จึงจะขอแนะนำประวัติศาสตร์ของกิจกรรมที่เราทำร่วมกับนักวิจัยชื่อดังจากต่างประเทศและงานสัมมนาของ BCon ดังต่อไปนี้

1972 เครือข่ายของเราเริ่มขยายตัวออกไปจาก Dr. Cyrill Mill และ Dr. W. Warner Burke
* ย่อตำแหน่ง
(ตัดตอนมาจากหนังสือบนเส้นทาง 50 ปีของ BCon)

1969 เมษายน จัดงานสัมมนาการบริหารจัดการโครงการโดยมี Mr. Berm Gartner เป็นแขกรับเชิญ
ตุลาคม จัดงาน EDL (ปัจจุบันคือ ELP) ครั้งที่ 1
* งานสัมมนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาวะผู้นำที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในยุคแห่งการปฏิรูป
* เริ่มสัมพันธไมตรีกับ Dr. Cyrill Mill โดยการแนะนำจาก Prof. Mitsuru Yanagihara แห่ง JICE (Rikkyo University Institute of Christian Education)
1970 กรกฎาคม จัดงาน ODL ครั้งที่ 1 โดยมี Robert Ayling เป็นแขกรับเชิญ
* งานสัมมนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ทักษะและแนวคิดสำหรับการจัดการความขัดแย้งและการเผชิญหน้ากันในองค์กรหรือในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสายสัมพันธ์แห่งความร่วมมือ
1972 พฤษภาคม จัดงาน ODC (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) ครั้งที่ 1 โดยมี Dr. Warner Burke เป็นแขกรับเชิญเป็นครั้งแรก
* งานสัมมนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ทักษะเรื่อง OD (การพัฒนาองค์กร) ใหม่ล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในแต่ละหัวข้อ
* ปัจจุบันเรียกว่างานสัมมนา WIN (World Insight Network) ในระยะแรกเริ่มงานสัมมนานี้จัดโดยใช้ชื่อ ODC (OD Conference), ODP (OD Program), ODT (Organization Development Technology), OR Seminar (Organization Renewal), และ ODS (OD Seminar)
1974 ตุลาคม จัดงาน ODP (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dr. Warner Burke และ Dr. Jerry Harvey เป็นแขกรับเชิญ
จัดงาน ODL โดยมี Dr. Cary Cooper เป็นแขกรับเชิญ
1975 มีนาคม จัดงานสัมมนาโดยมี Dr. Gordon Lippitt และ Dr. Sai Mill เป็นแขกรับเชิญ
กรกฎาคม จัดงาน ODP (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dr. Jay Hall เป็นแขกรับเชิญ
จัดการเรียนรู้เรื่อง LIFO โดยมี Dr. Alan Katcher เป็นแขกรับเชิญ
1978 มีนาคม จัดงาน “Leader Match Seminar” โดยมี Dr. Fred Fiedler เป็นแขกรับเชิญ
จัดงาน ODT (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dr. Warner Burke และ Leonard Goodstein เป็นแขกรับเชิญ
1979 เมษายน จัดงาน ODP (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dr. Warner Burke และ Dr. Howard Carlson เป็นแขกรับเชิญ
1980 มกราคม จัดงานสัมมนากลยุทธ์การตลาดโดยมี Dr. Alan Katcher และ Lauren Smith เป็นแขกรับเชิญ
จัดงาน ODP (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dr. Warner Burke และ Roger Myers เป็นแขกรับเชิญ
1981 มกราคม จัดงาน ODP (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dr. Warner Burke และ Dr. David Nadler เป็นแขกรับเชิญ
จัดงานสัมมนา OR (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dr. Gordon Lippitt และ Dr. Ronald Lippitt เป็นแขกรับเชิญ
1982 พฤษภาคม จัดงาน ODP (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dr. Warner Burke และ Dr.Harvey Hornstein เป็นแขกรับเชิญ
1983 มิถุนายน จัดงาน ODP (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dr. Warner Burke และ Dr. Edward Roller เป็นแขกรับเชิญ
จัดงาน ODSL (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dr. Warner Burke และ John Humphrey เป็นแขกรับเชิญ
1984 มีนาคม จัดงาน ODP (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dr. David Nadler และ Dr. Michael Tushman เป็นแขกรับเชิญ
1985 มีนาคม จัดงานสัมมนา Rothschild (จัดร่วมกับบริษัท Diamond)
มิถุนายน จัดงานสัมมนา Peter Drucker (จัดร่วมกับบริษัท Diamond)
จัดงาน ODP (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dr. Warner Burke และ Dr. Will Schutz เป็นแขกรับเชิญ
จัดงาน ODP (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dr. Warner Burke และ Richard Beckhardt เป็นแขกรับเชิญ
1986 เมษายน จัดงานสัมมนา Michael Porter (จัดร่วมกับบริษัท Diamond)
มิถุนายน จัดงาน ODP (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dr. Warner Burke และ Nicholas Georgia Disa เป็นแขกรับเชิญ
1990 สิงหาคม จัดงาน ODP (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Peter Brock และ Hub Martin เป็นแขกรับเชิญ
จัดงาน ODP (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dr. Jay Galbraith เป็นแขกรับเชิญ
1991 มิถุนายน จัดงานสัมมนาโดยมี Dr. Will Schutz เป็นแขกรับเชิญ
สิงหาคม จัดงาน ODP (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dr. Jay Galbraith และ Dr. Edward Roller เป็นแขกรับเชิญ
1992 มิถุนายน จัดงาน ODP (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี John Adams และ Sabina Spencer เป็นแขกรับเชิญ
1994 เมษายน เชิญ Stephen Reinsmith มาเป็นแขกรับเชิญ
1996 สิงหาคม จัดงาน ODS (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Betty Sanders เป็นแขกรับเชิญ
1998 มกราคม จัดงาน ODS (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dr. Michael Tashman และ Dr. Charles A. O’Reilly III เป็นแขกรับเชิญ
1999 มกราคม จัดงาน ODS (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Betty Sanders และ Kevin Freiberg เป็นแขกรับเชิญ
มกราคม จัดงานสัมมนาโดยมี Dr. George O. Klemp เป็นแขกรับเชิญ
2000 กันยายน จัดงาน ODS (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dr. Richard Chang เป็นแขกรับเชิญ
2003 สิงหาคม จัดงาน ODS (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dr. Warner Burke และ Dr. Warren Bennis เป็นแขกรับเชิญ
2005 เมษายน จัดงาน ODS (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Richard Barrett และ Takao Suzuki เป็นแขกรับเชิญ
สิงหาคม จัดงาน ODS (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Jim Term และ Ron Luet เป็นแขกรับเชิญ
2006 มกราคม จัดงาน ODS (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dr. Mary Lippitt เป็นแขกรับเชิญ
2007 กุมภาพันธ์ จัดงาน ODS (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Kevin Freiberg และ Jeff Chambers เป็นแขกรับเชิญ
2008 เมษายน จัดงาน ODS (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Ronald J. Luet, Ethan Schutz และ Ronnie Lynat เป็นแขกรับเชิญ
2009 มกราคม จัดงาน ODS (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dina Ebert และ Jay Larson เป็นแขกรับเชิญ
2010 สิงหาคม จัดงาน ODS (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Dr. Christopher G. Worley เป็นแขกรับเชิญ
ตุลาคม จัดงาน ODS (ปัจจุบันคืองานสัมมนา WIN) โดยมี Paul Harr และ Celeste Blackman เป็นแขกรับเชิญ
2013 มกราคม จัดงานสัมมนาครบรอบ 50 ปี โดยมีศาสตราจารย์ Henry Mintzberg เป็นแขกรับเชิญ
มกราคม จัดงานสัมมนา WIN โดยมี Dr. Tal Ben Shaher เป็นแขกรับเชิญ
2014 มกราคม จัดงานสัมมนา WIN โดยมี Dr. Mihai Chiksentmihai เป็นแขกรับเชิญ
2015 มีนาคม จัดงานสัมมนา WIN โดยมี Dr. Karl-Henrik, Robert Camilla และValmar Par Larshans เป็นแขกรับเชิญ
ตุลาคม จัดงานสัมมนา WIN โดยมี Mr. Eorran Karlstead, Mr. Karin Schulz และ Ingel Matterson เป็นแขกรับเชิญ