DNA และพันธกิจของ BCon

พันธกิจของ BCon

พันธกิจ (Mission)

เรานำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนให้เกิด “องค์กรที่เข้มแข็งเปี่ยมพลังในการแข่งขัน” และสนับสนุนการสร้าง “บุคลากรที่เป็นเลิศ” อุทิศตนเพื่อสานถึงการสร้างองค์กรที่สัมผัสได้ถึง “ความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิต” ของบุคลากร

มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว เช่นเดียวกับองค์กร ก็ถูกสร้างขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน บริษัทของเราปรารถนาที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีของลูกค้าผ่านการสร้าง “องค์กรที่เข้มแข็ง” และ “บุคลากรที่เป็นเลิศ” โดยมีรากฐานในการสร้างองค์กรที่อุดมไปด้วย “ทุนทางสังคม” ซึ่งเป็นการบ่มเพาะจิตใจของผู้คน เชื่อมโยงจิตใจ เช่น เครือข่ายของผู้คน ความเห็นอกเห็นใจ การทำงานร่วมกัน และความไว้วางใจ (ส่วนหนึ่งจากสาส์นจากประธานบริษัท)

ในปี 2013 เป็นปีที่ครบรอบ 50 ปี ได้ทำตราบริษัทขึ้น ซึ่งเต็มไปด้วยDNA ของ BCon ตามหลักแนวความคิดพื้นฐานขององค์กร

สร้างขึ้นในเดือนเมษายน 2013 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของการครบรอบปี 50

ดวงตราสัญลักษณ์ของบริษัท BCon ได้แรงบันดาลใจมาจากเต่ากับโลก
เนื่องจาก “เต่าแม้ว่าจะตัวเล็กแต่ก็มีชีวิตที่ยืนยาว และไม่มีเนื้อส่วนเกิน” สื่อความหมายถึงค่านิยมของบริษัทของเราที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยืนยาวและพนักงานทุกคนทำงานอย่างขยันขันแข็ง
“ลูกโลก” ที่แสดงออกด้วยกระดองสื่อความหมายถึงพันธกิจของบริษัทที่จะช่วยสร้าง “องค์กรที่แข็งแรงเปื่ยมพลังในการแข่งขัน” และ “บุคลากรที่เป็นเลิศ” ที่จะทำงานในระดับโลก

เราจะเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน และจะเติบโตไปอย่างค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป ดังคำกล่าวที่ว่า “เต่ามีอายุหมื่นปี”

  • เนื่องจากมนุษย์มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันไป ที่ BCon เราไม่ถือว่ามนุษย์เป็นทรัพยากร (Resource) แต่เราถือว่าเป็นทุน (Capital) เราเคารพพนักงานในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีความแตกต่างกันไป เราจึงบริหารองค์กรโดยปรารถนาถึงความสุขในการดำเนินชีวิตในการทำงานของแต่ละบุคคล
  • BCon คิดว่าความสัมพันธ์และความไว้วางใจซึ่งจะเป็นกาวเชื่อมโยงคนกับคนเข้าด้วยกันนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญที่ความสัมพันธ์ของบุคคล และทุ่มทั้งเวลาและความพยายามในการบ่มเพาะความสัมพันธ์ให้เติบโต แม้จะเป็นไปอย่างช้า ๆ แต่เราคิดว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญในการทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เราให้ความสำคัญกับการก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวอย่างมั่นคงเช่นเดียวกับเต่า จึงอยากให้บริษัทมุ่งไปข้างหน้าแม้จะไปทีละน้อยแต่ก็เป็นการก้าวไปอย่างมั่นคง

  • BCon จะไม่มุ่งสู่การเป็นบริษัท/องค์กรใหญ่แบบช้างหรือแมมมอธ เราให้ความสำคัญกับแนวคิดแบบ “เล็กพริกขี้หนู” “ไม่ต้องยิ่งใหญ่ แต่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” เราบริหารองค์กรที่มีบุคลากรระดับหัวกะทิจำนวนไม่มากเพื่อรักษาคุณภาพการบริการที่มอบให้กับลูกค้าและรักษาคุณค่าให้อยู่ในระดับสูง
  • BCon ให้ความสำคัญกับฝ่ายขายในการออกไปพบลูกค้าโดยตรงเพราะว่าเราคิดว่าการเข้าพบปะลูกค้าอย่างจริงใจจำเป็นสำหรับการขอให้ลูกค้าสนับสนุน เป็นเรื่องน่ายินดีที่ลูกค้าก็ได้ช่วยแนะนำ BCon ต่อ ๆ กันไปในวงกว้างแบบปากต่อปากมากมายหลายครั้ง แม้ว่า BCon จะเป็นบริษัทธรรมดาที่ไม่หวือหวาแต่เราก็ให้ความสำคัญกับการก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

ว่ากันว่าเต่าตามธรรมชาตินั้นเป็นสัตว์ที่ไม่มีเนื้อส่วนเกิน
ที่ BCon พนักงานทุกคนต่างก็เพียรพยายามทำงานอย่างแข็งขันเพื่อยกระดับผลิตภาพให้สูงขึ้น

  • บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า “เบสบอลไม่ใช่กีฬาที่เล่นโดยคน 9 คนที่สนิทสนมกันดี แต่เป็นคนที่ตระหนักว่าต้องเล่นด้วยตัวคนเดียวแต่ร่วมมือกัน 9 คนให้กลายเป็นทีมเวิร์กของกลุ่มมืออาชีพ” ที่ BCon พนักงานแต่ละคนจะทำงานได้ด้วยตนเอง และในเวลาที่จำเป็นพนักงานทุกคนก็ทำงานเพื่อขัดเกลาความสามารถในการพึ่งพาซึ่งกันและกันที่จำเป็นต่อคนในองค์กรที่สามารถรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้
  • ที่ BCon พนักงานในสายงานบริหารทุกคนมี President เป็นผู้นำทำงานในฐานะ Playing manager เราสร้างระบบองค์กรที่สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและกระทำการต่าง ๆ ได้ทันที โดยที่ทุกคนตระหนักถึงการเพิ่มผลิตภาพ