Chúng tôi cũng điều chỉnh chương trình làm sao cho phù hợp với tình hình của các tổ chức.

  • Cung cấp chương trình ứng với mục đích, chủ đề cũng như cấp độ và đối tượng tham gia.

Tìm kiếm từ đối tượng

Nâng cao năng lực của nhân viên mới/nhân viên trẻNâng cao năng lực của nhân viên mới/nhân viên trẻ

Đào tạo nhân viên mới
Training cho nhân viên mới
Chương trình đào tạo OJT Leader

Nâng cao khả năng Leadership cho nhân viên cấp trungNâng cao khả năng Leadership cho nhân viên cấp trung

Tiếp lửa cho nhân viên cấp trung
Chương trình Positive Leadership
Chương trình VIA Career
VIA Workshop Family Training
Chương trình vượt qua áp lực
Chương trình FISH!
Chương trình Human Element
Chương trình phát triển những Business Competence trước tuổi 37

Nâng cao khả năng quản trị cho cấp quản lý, thành viên hội đồng quản trịNâng cao khả năng quản trị cho cấp quản lý, thành viên hội đồng quản trị

Nâng cao khả năng quản trị cho cấp phó phòng
Training về cơ bản về quản trị
Chương trình phát triển năng lực quản trị cho nhà quản lý cấp cao
Nâng cao khả năng quản trị cho cấp trưởng phòng
Tìm theo các khóa seminar
Nâng cao khả năng lãnh đạo kinh doanh cho thành viên hội đồng quản trị
Tìm theo các khóa seminar

Đào tạo nhân sự GlobalĐào tạo nhân sự Global

Đào tạo Global Leader
Đào tạo Global Leader
Global Liberal Arts
Đào tạo trước khi nhậm chức nước ngoài
Training về Gobal Mindset

Tìm kiếm từ mục đích/chủ đề

Thúc đẩy kinh doanh bền vữngThúc đẩy kinh doanh bền vững

Thấu hiểu về Phát triển bền vững
Susation Online~ Flatform hỗ trợ kinh doanh bền vững
Colum: Thế nào gọi là kinh doanh bền vững?
Triển khai kinh doanh bền vững
Hỗ trợ dự án xây dựng tầm nhìn bền vững
Workshop suy nghẫm về tầm nhìn bền vững
Chương trình xây dựng chiến lược bền vững
Susation Online~ Flatform hỗ trợ kinh doanh bền vững

Đào tạo thế hệ lãnh đạo kế cậnĐào tạo thế hệ lãnh đạo kế cận

Chương trình đào tạo lãnh đạo kế cận
Xây dựng tầm nhìn đào tạo lãnh đạo kế cận [Futue Project]

Năng động hóa môi trường làm việcNăng động hóa môi trường làm việc

Xây dựng môi trường làm việc năng động
Positive Approach - Chương trình năng động hóa nơi làm việc
Chương trình FISH
VIA Workshop Family Training
Chương trình Human Element

Xây dựng và vận hành chế độ nhân sựXây dựng và vận hành chế độ nhân sự

Xây dựng và vận hành chế độ nhân sự
Chiến lược nhân sự
Xây dựng chế độ nhân sự - Chế độ giữ chân người tài
Đào tạo cán bộ đánh giá nhân sự
Xây dựng hệ thống đào tạo
Xây dựng lộ trình nghề nghiệp
Hỗ trợ phát triển sự nghiệp
Triển khai quản lý mục tiêu
Đào tạo thúc đẩy quản lý mục tiêu
Giám sát và cải thiện vận hành hệ thống quản lý mục tiêu, chế độ đánh giá

Thúc đẩy sự đa dạng nhân sựThúc đẩy sự đa dạng nhân sự

Thúc đẩy hoạt động của nữ giới
Chương trình đào tạo nhà quản lý nữ
Chương trình đào tạo Leader nữ
Chương trình hỗ trợ nghề nghiệp cho nhân viên nữ ứng viên cho vị trí quản lý
Đào tạo tầm nhìn sự nghiệp

Đánh giá nhân sự trước khi thăng chứcĐánh giá nhân sự trước khi thăng chức

Chương trình Human Assessment
Chương trình phát triển những Business Competence trước tuổi 37

Phát triển Business SkillPhát triển Business Skill

Đào tạo thực hành Marketing
Đào tạo Project Management
Đào tạo kỹ năng trình bày ý kiến
Đào tạo Coaching
Đào tạo Thuyết trình
Đào tạo Logical Thinking
Đào tạo kế toán doanh nghiệp
Chương trình Innovative Thinking System

Tăng cường năng lực bán hàngTăng cường năng lực bán hàng

Đẩy mạnh năng lực các nhóm bán hàng
Toàn cảnh chương trình quản trị bán hàng
Xây dựng nhóm bán hàng luôn đạt target
Đào tạo quản trị mục tiêu và phương châm
Đẩy mạnh kỹ năng bán hàng
Toàn cảnh chương trình kỹ năng bán hàng
Đào tạo thiết kế thị trường
Đào tạo tăng cường kỹ năng đề xuất tới khách hàng
Public seminar: Seminar hỗ trợ lấy chứng chỉ IT Planning Sales