Quy tắc đạo đức

Là quy định nhằm hiện thực hoá những giá trị quan vào những hoạt động thường ngày.

Chính sách cơ bản về hoạt động kinh doanh

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao

Chúng tôi sẽ cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao bằng cách lắng nghe khách hàng.

• Chúng tôi nhấn mạnh đối thoại với khách hàng và cung cấp các giải pháp tối ưu.

• Chúng tôi tận dụng những lợi thế cốt lõi về công nghệ để cung cấp những dịch vụ vượt qua mong đợi của khách hàng.

Cư xử chân thành

Chúng tôi luôn cư xử một cách chân thành để có được sự tin tưởng của khách hàng.

• Chúng tôi trân trọng tất cả các khách hàng và luôn luôn quan niệm rằng mỗi nhân viên cũng là sản phẩm.

• Chúng tôi cam kết giữ gìn các thoả thuận và lời hứa với khách hàng nhằm tạo sự tin tưởng.

Bảo vệ thông tin khách hàng

Chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân cũng như thông tin của doanh nghiệp.

• Chúng tôi luôn quản lý chặt chẽ thông tin khách hàng và thông tin cá nhân của nhân viên thuộc công ty khách hàng theo những quy định, quy chế pháp luật do nhà nước quy định về bảo mật thông tin cá nhân.

• Chúng tôi quản lý chặt chẽ thông tin công ty của khách hàng cũng như thông tin nội bộ biết được thông qua các giao dịch.

Không giao dịch nội gián.

Chúng tôi không giao dịch cổ phiếu sử dụng những thông tin quan trọng chưa công bố của khách hàng mà chúng tôi biết được khi cùng làm việc.

• Chúng tôi không làm rò rỉ những thông tin quan trọng của khách hàng cho bên thứ ba.

Liêm chính trong cạnh tranh và giao dịch

Với tư cách là thành viên trong ngành công nghiệp tư vấn, chúng tôi thực hiện cạnh tranh cũng như giao dịch liêm chính.

• Chúng tôi cam kết không tiến hành các hành vi hạn chế hoạt động kinh doanh tự do như dàn xếp, giao dịch bất chính.

• Chúng tôi sẽ không tạo áp lực vô lý đối với các đối tác kinh doanh và sẽ cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

• Chúng tôi có trách nhiệm giải thích mà không sử dụng những cách biểu đạt không hợp lý. Không tạo tiếng xấu cho đối thủ cạnh tranh.

Quan hệ đối tác

Chúng tôi coi trọng quan hệ đối tác với cả đối tác trong nước và nước ngoài.

• Chúng tôi tích cực tham gia những hoạt động của các đoàn thể kinh tế, những hiệp hội ngành nghề khác.

• Chúng tôi xây dựng mối quan hệ với những nhà nghiên cứu, những nhà tư vấn cũng như đoàn thể tư vấn trong và ngoài nước.

• Chúng tôi hợp tác và hỗ trợ các đại lý trên toàn cầu thông qua việc cấp phép hoạt động kinh doanh cho họ.

Bảo vệ sở hữu trí tuệ

Chúng tôi luôn để tâm tối đa đến các hoạt động sử dụng tài sản trí tuệ.

• Chúng tôi không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền bản quyền, quyền thương hiệu, quyền sáng tạo của các bên thứ ba.

• Ý tưởng mà nhân viên nghĩ ra thuộc về công ty. Các ý tưởng mà mỗi nhân viên đã đưa ra phải được báo cáo cho phù hợp.

Đóng góp và tuân thủ các quy tắc của xã hội

Chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và quy định, bất kể ở Nhật Bản hay nước ngoài, và hoạt động như một thành viên của xã hội.

• Chúng tôi tự ý thức mình là thành viên của công ty và là một phần của xã hội, luôn thực hiện các hành vi tuân thủ theo quy định của xã hội, pháp luật.

• Khi toàn cầu hoá hoạt động doanh nghiệp, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt những quy định quốc tế đồng thời tôn trọng những phong tục tập quán tại địa phương.

• Hiểu vai trò là một doanh nghiệp tồn tại trong xã hội và tiến hành các hoạt động cống hiến cho xã hội.

Bảo vệ môi trường

Chúng tôi nỗ lực giảm tác động lên môi trường, chống lại sự nóng lên toàn cầu và hướng tới một xã hội chú trọng vào việc tái chế.

• Sử dụng tài nguyên trên tinh thần chú trọng đến môi trường

• Giảm thiểu tối đa việc sử dụng lãng phí các tài nguyên do sơ ý hoặc do thiếu chuẩn bị.

Quan hệ với các đoàn thể cá nhân chống đối xã hội

Chúng tôi sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với các cá nhân và tổ chức đe doạ hoặc có nguy cơ đe doạ đến an toàn và trật tự xã hội.

• Chúng tôi không cung cấp bất kỳ lợi ích hay đặc quyền nào cho những cá nhân hay tổ chức chống đối xã hội.

• Chúng tôi không đọc hoặc quảng cáo trên các ấn phẩm của các tổ chức kinh tế không minh bạch.

Tiếp đãi/ Tặng phẩm

Chúng tôi không thực hiện những hành vi tiếp đãi vượt quá quy định thông thường của xã hội.

• Chúng tôi không tiếp đãi với mục đích đạt được những thoả thuận trong kinh doanh.

• Chúng tôi không tiếp đãi hay tặng quà cho những nhân viên công vụ của các cơ quan nhà nước.

• Chúng tôi không tặng quà trong nội bộ các nhân viên hay lãnh đạo cấp cao trong các dịp lễ