Công ty

Chúng tôi hỗ trợ quá trình cải cách tổ chức và con người bằng các giải pháp được tuỳ chỉnh phù hợp với từng tổ chức

BCon là công ty tiên phong trong lĩnh vực tư vấn đẩy mạnh chức năng sales. Điều này là bởi vì chúng tôi coi trọng việc làm sao có thể cung ứng được những giải pháp phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, lịch sử, văn hoá của từng tổ chức cũng như những giá trị quan của con người trong tổ chức đó.

Tổ chức không hoạt động dựa vào lý thuyết. Chính việc nhân viên sales của chúng tôi trao đổi trực tiếp, lắng nghe những vấn đề trên thực tế đang xảy ra tại các tổ chức của khách hàng là tiền đề để chúng tôi có thể vận dụng những kỹ thuật, lý luận có được qua 60 năm bề dày lịch sử để rồi từ đó cung cấp cho khách hàng những giải pháp tiếp động lực cho cá nhân cũng như tổ chức tiến hành cải cách.

Với tư cách là “Innovation Producer” hỗ trợ sự cải cách con người và tổ chức, nhân viên sales cũng như tư vấn viên của chúng tôi sẽ nắm bắt những vấn đề thực tế và cung cấp những giải pháp thích hợp nhất cho từng khách hàng.

* “Innovation Producer” là gì?
Đóng vai trò hoạch đinh những thay đổi cần thiết cho sự phát triển của tổ chức (“cải cách, cách tân” nhằm mục đích tạo ra những giá trị mới như mảng kinh doanh mới, cải cách tổ chức, xúc tiến cải cách, thay đổi hành vi con người), hỗ trợ quá trình thực thi và tạo ra những thành quả kỳ vọng.

Tên công ty BCon(Business Consultants, Inc.)
Thành lập 24 tháng 2 năm 1964
Mảng kinh doanh Giáo dục, đào tạo, tư vấn, cung cấp giấy phép chương trình đào tạo, điều tra khảo sát
Trụ sở chính 8F, Akihabara Center Place Bldg 1 Kanda-aioimachi , Chiyoda-ku, Tokyo 101-0029
Bản đồ
ĐT: +81-3-6260-7571
Liên hệ: +81‐3-6260-7585
Chi nhánh 21 thành phố ở Nhật Bản, 6 thành phố ở nước ngoài
Danh sách trụ sở
Đại diện Chủ tịch và Giám đốc điều hành: Shohei Omura
Vốn 410 triệu yên
Nhân viên 427 người (tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2023)
Công ty con BCon Learning Service Co., Ltd.
Business Consultants (Shanghai), Inc.
Business Consultants Vietnam Co., Ltd. (Hanoi, Vietnam)
Business Consultants South East Asia Co., Ltd. (Bangkok, Thailand)
PT Business Consultants Indonesia (Jakarta, Indonesia)
Business Consultants (Singapore) Pte. Ltd. (Singapore)
Là hội viên của: Hội liên hợp đoàn thể kinh tế Nhật (Keidanren)
All Japan Federation of Management Organizations ( Zen-Noh-Ren)
Business Ethics Research Center
Những cơ quan nghiên cứu, viện hàn lâm
The Academic Association for Organizational Science The Japanese Association of Administrative Science
Japan Positive Psychology Association
Mạng OD Nhật Bản
Project Management Institute (US)
Đối tác chính BCK Consulting Group, Inc.(South Korea)
Cambria Consulting, Inc.(USA)
Cegos Group(Europe and Asia)
ChartHouse International Learning Corp.(USA)
Cross Knowledge Group, Ltd.(France)
Enterprise Management, Ltd.(USA)
Marshall Goldsmith, Inc.(USA)
The Natural Step
The Schutz Company, Inc.(USA)
VIA Institute on Character(USA)
ZASTROW & Co. ApS (Đan Mạch)
Nanoconnect, Inc.(Nhật Bản)
INA International Inc.(Nhật Bản)
System Science Inc.(Nhật Bản)
UMU Technology Japan Co.,Ltd.(Nhật Bản)
Các tổ chức tài chính chủ yếu Ngân hàng Mitsubishi UFJ Mitsubishi, Ngân hàng ủy thác UFJ
URL https://www.bcon.jp