Thông điệp từ Tổng Giám Đốc

Làm giàu cho con người, tổ chức và xã hội Triển khai kinh doanh trên nền tảng Well-being với vai trò là đối tác cùng kiến tạo

Cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn trong suốt thời gian qua.

Là công ty tư vấn phát triển tổ chức và phát triển nhân lực, trải qua gần 60 năm lịch sử từ lúc thành lập tới nay, với dịch vụ nền tảng là hỗ trợ sự đổi mới (Innovation) trong các tổ chức và doanh nghiệp chúng tôi đã và đang triển khai các hoạt đào tạo nhân sự, năng động hóa các đoàn thể, cải cách hàng loạt các tổ chức. Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, đồng thời trở thành một đối tác cùng kiến tạo nên tương tai bền vững.

Một điều mà chúng tôi có thể khẳng định dựa trên trên kinh nghiệm tích lũy từ trước đến nay đó là, việc có thể tạo ra những cải cách nhằm hướng đến tương lai bền vững chính là dựa trên “Sức mạnh tổ chức” hay chính là “Sức mạnh nhân sự”. Hơn nữa, chúng tôi tin chắc rằng việc củng cố Well-being giữa con người và tổ chức, từ đó giải phóng năng lực vốn có của con người và tổ chức chính là chìa khóa giúp duy trì quá trình cải cách đổi mới (Innovation).

Well-being là trạng thái mà con người cảm nhận được ý nghĩa, thành tựu trong cuộc sống, cảm nhận được những cảm xúc tích cực, có mục đích để bản thân cống hiến, có người để mình tin tưởng. Chúng tôi định nghĩa khái niệm Well-being nghĩa là các hoạt động kinh doanh đạt được thành tựu về mặt kinh tế thông qua việc kiện toàn năng lực tổ chức dựa trên nền tảng đạt được trạng thái kể trên.

Từ thời đại mà chỉ cần các doanh nghiệp sản sinh ra được lợi nhuận, chi trả được lợi nhuận đó cho công nhân viên, cổ đông, các bên liên quan, thì hiện nay chúng ta đang dần dịch chuyển sang thời đại mới đòi hỏi cần có nhận thức, cũng như hành động đối ứng có trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường, xã hội được Liên hợp quốc khởi xướng dưới các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Hơn nữa, đối mặt với các chuyển biến xã hội khởi đầu bởi COVID-19, việc ứng dụng Tele-work, điện tử hóa, thay đổi cách làm việc và xây dựng tổ chức cũng đang được thúc đẩy.

Mặt khác, cách suy nghĩ trong việc quản lý nguồn nhân lực hướng đến việc nâng cao giá trị doanh nghiệp cũng đang dần được xem xét lại. Trong thời đại hiện nay, chúng ta không nên quan niệm nhân sự là Nguồn Lực kinh doanh (business resource) mà nên nhận định đây là Nguồn Vốn nhân lực (Human capital), chính vì đây là thời đại mà chúng ta cần đầu tư để sáng tạo các giá trị bền vững đồng thời triển khai các chiến lược có hoạch định.

Các nhà lãnh đạo không phải chỉ cố gắng kiện toàn bài toán tài chính mà rất cần sự xoay chuyển tầm nhìn, làm sao để để có thể xây dựng tổ chức phát huy được tính sáng tạo và tích cực nâng cao Well-being của các cá nhân làm việc trong tổ chức.

Chính bản thân công ty chúng tôi luôn cố gắng hướng đến vận hành kinh doanh trên nền tảng Well-being, mặt khác, dựa trên những know-how cải cách tổ chức, những lý thuyết tối tân nhất cùng những nhân sự nhiều kinh nghiệm, chúng tôi cũng nỗ lực hết mình để nhắm đến việc trở thành đối tác giúp đỡ khách hàng cùng nhau xây dựng kinh doanh trên nền tảng Well-being.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các bạn.

 

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Shohei Omura