Lịch sử: Sự phát triển tổ chức và phát triển nguồn lực của BCon

Trước chiến tranh thế giới thứ II, ở Nhật không có bất kỳ ”Consultant” nào. Sau chiến tranh, những chương trình training dành cho người Nhật tại các căn cứ địa của Mỹ ở Nhật bắt đầu được triển khai.
Đây là khởi điểm của giáo dục về quản trị tại Nhật và cũng là điểm bắt đầu của công ty Business Consultants.
Chúng tôi đặt tên công ty là BCon với hàm ý là ngọn hải đăng dẫn đường (Beacon). Từ đó đến nay chúng tôi vẫn nổ lực hướng đến việc trở thành một tổ chức trường tồn cùng với khách hàng.

 

Khởi điểm – Bắt đầu từ giáo dục quản trị tại các căn cứ địa của Mỹ tại Nhật.

Điểm khởi đầu của BCon là thời kỳ tái thiết sau chiến tranh thế giới thứ II. Lúc bấy giờ, giáo dục về quản trị được khởi xướng trong giai đoạn hậu chiến đã được mở rộng đến các công ty, cơ quan chính phủ và trở thành cơ sở của đào tạo nội bộ trong công ty. Do hoài nghi về những chương trình đào tạo trong nội bộ tổ chức nên những người sáng lập BCon đã thành lập công ty vào năm 1964 – cũng là năm đầu tiên tổ chức Thế vận hội Tokyo. Song song với việc tìm kiếm những cách thức đào tạo nội bộ doanh nghiệp, chúng tôi còn hợp tác với các học giả nổi tiếng nước ngoài và dẫn đầu tại Nhật trong việc đưa vào các chương trình hội thảo, know-how liên quan đến phát triển tổ chức.

1964 Tháng 2 Business Consultants được thành lập ( tại Higashi Ginza) vào ngày 24 tháng 2
Từ tháng 4 Mở rộng đến các địa điểm khác nhau ở Nhật Bản bắt đầu từ Sapporo, Kyushu và Osaka
1969 Tháng 2 Trụ sở chính được chuyển đến Tòa nhà Yaesu Mitsui
Tháng 10 Lần đầu tiên tổ chức chương trình “Executive Development Laboratory” (Hiện nay là ELP)
* Hội thảo với mục đích phát triển các kỹ năng lãnh đạo cần thiết cho giám đốc điều hành trong giai đoạn chuyển đổi
Bắt đầu mối quan hệ với tiến sĩ Cyrill Mill nhờ sự giới thiệu của Giáo sư Mitsuru Yanagihana thuộc JICE (Viện Giáo dục Cơ đốc, Đại học Rikkyo)
1970 Tháng 1 Thành lập Beacon System Co., Ltd. (hiện tại Lincrea Corporation)
Tháng 7 Lần đầu tiên tổ chức chương trình “Organization Development Laboratory” (Hiện nay là ODL). Mời ngài Robert Aering
*Một hội thảo nhằm đạt được kỹ năng và cách suy nghĩ cho quá trình giải quyết hiệu quả các xung đột trong các tổ chức và các nhóm, và xây dựng các mối quan hệ hợp tác.
1971 Tháng 5 Lần đầu tiên tổ chức chương trình “Advanced Management Seminar” (Hiện nay LEMS) tại Nagoya
* Hội thảo về hệ thống quản lý để đổi mới, nhằm cung cấp “kiến thức thực tiễn và case studies” tiên tiến có thể được sử dụng trong công ty và tổ chức.
Lần đầu tiên tổ chức chương trình “Simulation for Management Training” (Hiện nay BMP)
* Hội thảo nhằm cung cấp kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết cho quản trị và trải nghiệm thực tế về quản trị thông qua việc giả lập tình huống quản trị.
1972 Tháng 4 Lần đầu tiên tổ chức chương trình “Management Development Program” (Hiện nay MDP)
* Hội thảo nhằm xác minh giả thuyết quản lý (mô hình tinh thần) và phát triển khả năng giải quyết vấn đề thông qua thảo luận về các vấn đề quản lý khác nhau (phương pháp trường hợp)
Tháng 5 Lần đầu tiên tổ chức chương trình “Organization Development Conference” (Hiện nay WIN seminar). Mời tiến sĩ W.Warner Burke
* Hội thảo nhằm cung cấp thông tin về các kỹ năng OD (organizational development – phát triển tổ chức) tiên tiến bởi các chuyên gia hàng đầu trong từng lĩnh vực.

Thử thách– Giai đoạn đầy thử thách mang lại những cải cách trong phát triển tổ chức.

Đó là thời kỳ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng ở Nhật Bản khi mọi người đều quay cuồng làm việc để bắt kịp các nước phương Tây – những quốc gia hàng đầu thế giới vào thời điểm đó. Bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau cho toàn bộ tổ chức chứ không đơn thuần dừng lại ở tiếp cận nhóm, cùng với tiến Sĩ W. Werner Burke chúng tôi đã thực sự triển khai được những công nghệ và lý thuyết về phát triển tổ chức. Cũng vào thời điểm này, chủ tịch Teruo Yoshida đã viết cuốn “Tư duy cơ sở của Tổ chức” (Basic Concept of the Organization) – là những giá trị mà tất cả nhân viên BCon vẫn luôn tâm niệm đến tận ngày nay.

1976 Tháng 8 Thành lập công ty phần mềm AG of Far East Co., Ltd. (hiện là Unirita, Inc.)
Tháng 9 Công bố cuốn “Tư duy cơ sở của tổ chức” được viết bởi Teruo Yoshida (chủ tịch đương thời)
1978 Tháng 1 Bắt đầu cung cấp khảo sát LIFO (Life Orientations)
* Chẩn đoán để tìm hiểu đặc điểm, điểm mạnh trong hành vi giao tiếp của mỗi cá nhân từ đó tăng cường hiệu quả giao tiếp.
1981 Tháng 6 Lần đầu tiên tổ chức chương trình “Sales Person Power Up training” (Hiện nay SPUT)
* Hội thảo nhằm tìm hiểu dòng chảy cơ bản của hoạt động kinh doanh, nhằm cải thiện khả năng kinh doanh và tư duy kinh doanh.
1982 Tháng 5 Three B Co., Ltd. (hiện là Unirita, Inc.) được thành lập

Phát triển – Bước vào thời kỳ phát triển, tư vấn phát triển chiến lược thịnh hành.

Sau giai đoạn tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, Nhật Bản bước vào thời kỳ bong bóng lớn nhất trong lịch sử. Các công ty tư vấn chiến lược nước ngoài xâm nhập vào những ngành công nghiệp đang trưởng thành của Nhật Bản. BCon hỗ trợ quá trình cải cách tổ chức bằng cách thực hiện những cải cách về mặt cơ cấu, xây dựng chiến lược và cải thiện hệ thống nhân sự nhằm mục đích đảm bảo tốc độ tăng trưởng của công ty; mặt khác, BCon cũng sử dụng những cách tiếp cận khác nhau, những công nghệ trong khoa học hành vi để cải thiện các khía cạnh vô hình như văn hóa tổ chức và mối quan hệ giữa con người. Khác với những công ty tư vấn khác ở thời điểm đó – Chúng tôi thiết lập mô hình kinh doanh có bộ phận bán hàng và tư vấn viên của chúng tôi là những người có kinh nghiệm trong tổ chức, không phải là giáo viên.

1987 Tháng 1 Ra mắt “Human element”
Chương trình giúp mọi người tự tìm hiểu, tự quan sát bản thân, cung cấp những phân tích về ảnh hưởng của những yếu tố cảm xúc, tâm trạng, tự định nghĩa bản thân lên hành vi.
Tháng 2 Xuất bản “Sách giáo khoa về phát triển tổ chức” viết bởi tiến sĩ W. Warner Burke (Dịch và xuất bản do Nhà Xuất Bản President)
1988 Tháng 5 Lần đầu tiên tổ chức chương trình “The Human Element” (Hiện nay HEP)
“Human Element Seminar” giúp tăng cường mối quan hệ con người thông qua việc học các điểm mấu chốt xây dựng hiệu quả các mối quan hệ và mang lại thành công.
1989 Tháng 2 Lần đầu tiên tổ chức chương trình “Pratical Management Training” (Hiện nay BMP)
Một hội thảo với mục đích cung cấp kiến thức quản trị cơ bản, kỹ năng đào tạo cấp dưới cho những đối tượng vừa được bổ nhiệm vào chức vụ quản lý.
1990 Tháng 10 Đưa vào sử dụng chương trình “Phát triển tính sáng tạo De Bono” (Công ty Diamond)
* Một chương trình sử dụng một phương pháp suy nghĩ được phát triển bởi Tiến sĩ Edward de Bono, người chủ trương “Tư duy ngang”
1991 Tháng 6 Xuất bản sách “Tìm kiếm mục đích trong cuộc sống” được viết bởi Tiến sĩ Will Schutz (Dịch và xuất bản do Nhà Xuất Bản President)

Tái xây dựng BCon- Tái xây dựng tổ chức để đối ứng được với thời đại đang thay đổi nhanh chóng. –

Với sự kiện nổ bong bóng kinh tế và sự bắt đầu thời kỳ suy thoái kinh tế cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và toàn cầu hóa, kinh tế Nhật Bản đã trải qua một giai đoạn chuyển đổi lớn. Để đáp ứng với những thay đổi đó, BCon có những sáng kiến mới như đào tạo Licensee và e-learning cũng như mở rộng kinh doanh ra nước ngoài. Các dịch vụ ra mắt tại thời điểm đó vẫn được sử dụng như know-how để giải quyết các vấn đề đa dạng của nhiều tổ chức khách hàng cho đến ngày hôm nay.

1995 Tháng 4 Innovation Thinking Seminar lần thứ 1 (Hiện nay ITS: Innovative Thinking System)
* Hội thảo nhằm cung cấp tư duy đổi mới (Mental Model/7 kỹ thuật về phân kỳ và hội tụ phá vỡ tư duy thường thức)
1998 Tháng 2 Chuyển trụ sở chính đến Tòa nhà Sumitomo Life Yaesu
1999 Tháng 6 Được thành lập BCon Korea Inc (Seoul, Hàn Quốc)
Tháng 7 Lần đầu tiên tổ chức “Hội thảo dành cho những giám đốc mới”
* Hội thảo để cung cấp thông tin từ các giảng viên về vai trò và chức năng cần thiết của một giám đốc mới.
Tháng 8 Tham gia ” Trung tâm thực hành đạo đức kinh doanh” ( BERC)
Tháng 9 Bắt đầu nghiên cứu về mô hình competency
2001 Tháng 4 Gia nhập All Japan Management Federation. Ra mắt cá chương trình đào tạo cho các kỳ thi lấy chứng chỉ
Tháng 1 Bắt đầu kinh doanh về license business (LIFO, HEP, ITS)
2003 Tháng 1 Nhận giấy chứng nhận từ “All Japan Management Federation”. Ra mắt ITPS.
* Hội thảo giúp nắm vững các kỹ năng để đề xuất những giải pháp dành cho nhân viên bán hàng liên quan đến IT.
Tháng 8 Ra mắt BPIE (giấy chứng được công nhận bởi Liên đoàn quản lý toàn quốc Nhật Bản)
* Hội thảo nhằm mục đích nắm vững các kỹ năng cần thiết cho quy trình làm việc hiệu quả
Tháng 1 Tham gia “Japan Economic Organization Federation”
2005 Tháng 4 Ra mắt HMS, một dịch vụ riêng cho thành viên (hiện BCon Prime Club)
Bắt đầu cung cấp “chẩn đoán sức khỏe tổ chức ”
* Chẩn đoán bằng những câu hỏi để thường xuyên nắm bắt khía cạnh hiệu quả và không hiệu quả của quản lý tổ chức.
Thành lập Business Consultants. Inc. (Thượng Hải, Trung Quốc)
Tháng 8 Ra mắt “Radical collaboration ”
* Một chương trình nhằm nâng cao kỹ năng để xây dựng mối quan hệ hợp tác hiệu quả với người khác (những người liên quan) và tăng năng suất
2006 Tháng 4 Ra mắt các chương trình đào tạo trực tuyến thông qua sự hợp tác với công ty CrossKnowledge
2007 Tháng 3 Chuyển trụ sở chính đến Tháp Sapia (khu vực Marunouchi)
2009 Tháng 2 Ra mắt chương trình “Fish!” (Một chương trình giúp nơi làm việc trở nên năng động hơn) với sự hợp tác với Chart House Learning, Inc.

Bước nhảy vọt của BCon ~ “Phát triển tổ chức” đã được phát triển đầy đủ và bước vào một giai đoạn mới ~

Khi Nhật Bản bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự sụp đổ của ngân hàng Lehman Brothers và động đất, BCon đã tích hợp những bí quyết về “phát triển tổ chức” và “phát triển nguồn nhân lực” góp nhặt được trong 60 năm để giúp các khách hàng khôi phục và phát triển, đưa công ty bước vào một giai đoạn mới.
Dựa trên lợi thế về sự hiểu biết sâu sắc về bản chất con người và hành vi nhóm, chúng tôi tích cực hỗ trợ sự phát triển tổ chức từ khía cạnh “Chủ nghĩa quan hệ xã hội” (sự kết nối, niềm tin và niềm vui có được thông qua mối quan hệ giữa con người) và “Sustainability” – là yếu tố cần thiết để xây dựng xã hội bền vững.
Dựa trên những lý thuyết và thực tiễn kinh nghiệm qua 60 năm phát triển, chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết mình, thử nghiệm và đưa vào nhiều phương pháp tiếp cận mới nhằm nâng cao giá trị hỗ trợ khách hàng.

2011 Tháng 1 Lần đầu tiên tổ chức ISI (Executive Human Power Improvement)
* Hội thảo nhằm tăng cường sức mạnh con người, trí tuệ cảm xúc (EI) và trí tuệ xã hội (SI) cần thiết cho chủ doanh nghiệp .
Tháng 3 Công bố kế hoạch kinh doanh trung hạn “5PROs”
Tháng 10 Ra mắt ” Chẩn đoán tiềm năng nghề nghiệp”
* Chẩn đoán dựa trên mô hình năng lực để tìm hiểu thuộc tính cá nhân có thể dẫn đến thành công trong kinh doanh.
Tháng 2 Phát triển và ra mắt “Chương trình tiêu chuẩn tài năng toàn cầu”
* Chương trình nhằm mục đích phát triển tài năng toàn cầu để có thể thành công trên toàn cầu.
2012 Tháng 1 Phát triển và ra mắt “Chương trình Agility”
* Chương trình để tăng cường sự nhanh nhẹn của tổ chức bằng cách cung cấp hỗ trợ đánh giá tình hình hiện tại , lập kế hoạch cho sự thay đổi và kiểm tra tiến độ của các dự án ở giai đoạn ban đầu .
Tháng 1 Ra mắt VIA (Value in Action) chương trình hợp tác với VIA Institute on Character
* Chương trình giúp tăng cường sự kết nối của nhân viên (cảm giác hài lòng) bằng cách tìm hiểu điểm mạnh của từng nhân viên thông qua việc đánh giá 24 loại đặc điểm cá nhân.
2013 Tháng 4 Thiết kế và công bố biểu tượng đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày thành lập
2014 Tháng 2 Tiệc kỷ niệm 50 năm được tổ chức
Tháng 5 BCon Learning Service Co., Ltd. (BLS) được thành lập
* Được thành lập với sứ mệnh là đóng góp cho xã hội và cộng đồng địa phương bằng cách cung cấp các giải pháp cho chính quyền, các nghiệp đoàn và trường học.
Tháng 8 Ra mắt trang web “Good Business Good People”
* Một trang web cung cấp những thông tin hữu ích để trở thành người có thể đóng góp cho xã hội hiện tại và tương lai từ quan điểm đổi mới, phát triển tổ chức và phát triển nguồn nhân lực .
Tháng 9 Lần đầu tiên tổ chức SBRP (Strength-based Resilience Program)
* Một hội thảo giúp tăng cường khả năng phục hồi trong hoàn cảnh bất lợi hoặc khả năng duy trì sự cân bằng bình thường dưới áp lực.
2015 Tháng 1 Ra mắt chương trình bền vững thỏa thuận hợp tác với tổ chức phi chính phủ quốc tế “The Natural Step”
* Một chương trình hỗ trợ xây dựng tầm nhìn và chiến lược để đạt được tương lai bền vững từ khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội.
Ra mắt “phương pháp JOBS” thông qua sự liên kết kinh doanh với INDEE Japan Ltd.
Tháng 4 Lần đầu tiên tổ chức (BCon Sustainable Strategy Program)
* Một hội thảo để tìm hiểu phương pháp, tầm nhìn và chiến lược bền vững bởi “Back Casting” thay vì đặt chiến lược như một phần mở rộng từ tình trạng hiện tại để đạt được tương lai bền vững.

Lịch sử nghiên cứu và phát triển của BCon -Hợp tác nghiên cứu với các học giả nổi tiếng ở nước ngoài –

BCon bắt đầu từ giáo dục về quản trị cho người Nhật làm việc tại căn cứ Mỹ. Qua quá trình phát triển, chúng tôi đã học được nhiều kiến ​​thức khác nhau như phương pháp phát triển tổ chức và công nghệ khoa học hành vi.
Hiện nay những phương pháp này đã trở thành những công cụ không thể thiếu cho BCon trong việc giúp khách hàng giải quyết vấn đề trong tổ chức của họ. BCon đã chuyển đổi thành công các phương pháp mà chúng tôi đã phát triển bằng cách cộng tác với các nhà nghiên cứu hàng đầu từ nước ngoài với các phương pháp thực tế để giải quyết vấn đề chứ không phải lý thuyết đơn thuần. Sau đây là lịch sử hoạt động của chúng tôi với các nhà nghiên cứu nổi tiếng ở nước ngoài .

BCon bắt đầu từ giáo dục về quản trị cho người Nhật làm việc tại căn cứ Mỹ. Qua quá trình phát triển, chúng tôi đã học được nhiều kiến ​​thức khác nhau như phương pháp phát triển tổ chức và công nghệ khoa học hành vi.
Hiện nay những phương pháp này đã trở thành những công cụ không thể thiếu cho BCon trong việc giúp khách hàng giải quyết vấn đề trong tổ chức của họ. BCon đã chuyển đổi thành công các phương pháp mà chúng tôi đã phát triển bằng cách cộng tác với các nhà nghiên cứu hàng đầu từ nước ngoài với các phương pháp thực tế để giải quyết vấn đề chứ không phải lý thuyết đơn thuần. Sau đây là lịch sử hoạt động của chúng tôi với các nhà nghiên cứu nổi tiếng ở nước ngoài .

Năm 1972: Mạng lưới của chúng tôi đã bắt đầu mở rộng từ Tiến sĩ Cyrill Mill và Tiến sĩ W. Warner Burke
* Bỏ qua danh hiệu
(Trích từ “Quỹ đạo 50 năm của BCon”)

 

1969 Tháng 4 Hội thảo quản lý dự án đã được tổ chức với sự tham dự của Berm Gartner.
Tháng 10 EDL đầu tiên (hiện ELP) đã được tổ chức
* Một hội thảo để phát triển kỹ năng lãnh đạo cần thiết cho những người lãnh đạo trong giai đoạn chuyển đổi
* Tình bạn với Tiến sĩ Cyrill Mill bắt đầu bằng sự giới thiệu JICE (Viện Giáo dục Cơ đốc của Đại học Rikkyo: Giáo sư Mitsuru Yanagihara)
1970 Tháng 7 ODL đầu tiên được tổ chức : đã mời Robert Ayling
* Một hội thảo để nắm vững các kỹ năng và tư duy xử lý hiệu quả các xung đột trong tổ chức hoặc nhóm để xây dựng mối quan hệ hợp tác.
1972 Tháng 5 Lần đầu tiên tổ chức hội thảo ODC (hội thảo WIN); mời Tiến sĩ Warner Burke.
* Một hội thảo về các kỹ năng OD (phát triển tổ chức) tiên tiến từ các chuyên gia hàng đầu trong từng mảng.
* Hiện tại, được gọi là hội thảo WIN (World Insight Network). Ban đầu hội thảo này được tổ chức dưới tên ODC (Hội nghị OD), ODP (Chương trình OD), ODT (Công nghệ phát triển tổ chức), hội thảo OR (Đổi mới tổ chức) và ODS (Hội thảo OD).
1974 Tháng 10 ODP (hiện là Hội thảo WIN) được tổ chức. Đã mời Tiến sĩ Warner Burke và Tiến sĩ Jerry Harvey
ODL được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Cary Cooper
1975 Tháng 3 Tổ chức hội thảo: đã mời Tiến sĩ Gordon Rippt và Tiến sĩ Sai Mill.
Tháng 7 ODP (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Jay Hall.
Buổi học về LIFO được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Alan Katcher
1978 Tháng 3 “Leader Match Seminar” đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Fred Fiedler
ODT (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Warner Burke và Leonard Goodstein
1979 Tháng 4 ODP (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Warner Burke và Tiến sĩ Howard Carlson
1980 Tháng 1 Hội thảo Chiến lược Marketing được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Alan Katcher và Lauren Smith
ODP (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Warner Burke và Roger Myers
1981 Tháng 1 ODP (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Warner Burke và Tiến sĩ David Nadler
Hội thảo OR (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Gordon Ripit và Tiến sĩ Ronald Ripit
1982 Tháng 5 ODP (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Warner Burke và Tiến sĩ Harvey Hornstein
1983 Tháng 6 ODP (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Warner Burke và Tiến sĩ Edward Roller
ODSL (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Warner Burke và John Humphrey
1984 Tháng 3 ODP (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ David Nadler và Tiến sĩ Michael Tushman
1985 Tháng 3 Hội thảo Rothschild được tổ chức (Đồng tổ chức bởi Diamond)
Tháng 6 Hội thảo Peter Drucker đã được tổ chức (Đồng tổ chức bởi Diamond)
ODP (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Warner Burke và Tiến sĩ Will Schutz
ODP (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Warner Burke và Richard Beckhardt
1986 Tháng 4 Hội thảo Michael Porter (Đồng tổ chức bởi Diamond)
Tháng 6 ODP (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Warner Burke
1990 Tháng 8 ODP (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Peter Brock và Hub Martin
ODP (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Jay Galbraith
1991 Tháng 6 Một cuộc hội thảo đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Will Schutz
Tháng 8 ODP (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Jay Galbraith và Tiến sĩ Edward Roller
1992 Tháng 6 ODP (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời John Adams và Sabina Spencer
1994 Tháng 4 Stephen Reinsmith đã được mời.
1996 Tháng 8 ODP (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Betty Sanders
1998 Tháng 1 ODS (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Michael Tushman và Tiến sĩ Charles A. O’Reilly III
1999 Tháng 1 ODS (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Betty Sanders và Kevin Freiberg
Tháng 1 Một hội thảo đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ George O. Klemp
2000 Tháng 9 ODS (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Richard Chang
2003 Tháng 8 ODS (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Warner Burke và Tiến sĩ Warren Bennis
2005 Tháng 4 ODS (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Richard Barrett và Takao Suzuki
Tháng 8 ODS (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Jim Term và Ron Luet
2006 Tháng 1 ODS (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Mary Ripit
2007 Tháng 2 ODS (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Kevin Freiberg và Jeff Chambers
2008 Tháng 4 ODS (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Ronald J. Luet, Ethan Schutz và Ronnie Lynat
2009 Tháng 1 ODS (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Dina Ebert và Jay Larson
2010 Tháng 8 ODS (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Christopher G. Worley
Tháng 10 ODS (Hiện tại Hội thảo WIN) đã được tổ chức, đã mời Paul Harr và Celeste Blackman
2013 Tháng 1 Hội thảo kỷ niệm 50 năm được tổ chức, đã mời giáo sư Henry Mintzberg
Tháng 1 Hội thảo WIN được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Tal Ben Shaher
2014 Tháng 1 Hội thảo WIN được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Mihai Chiksentmihai
2015 Tháng 3 Hội thảo WIN được tổ chức, đã mời Tiến sĩ Karl-Henrik, Robert Camilla và Valmar Par Larshans
Tháng 10 Hội thảo WIN được tổ chức, đã mời ông Eorran Karlstead, ông Karin Schulz và Ingel Matterson