Chúng tôi cung cấp những giải pháp tốt nhất giúp phát triển tổ chức và phát triển nguồn nhân lực

Chúng tôi cung cấp những giải pháp tốt nhất giúp phát triển tổ chức và phát triển nguồn nhân lực

Chúng tôi cung cấp những giải pháp tốt nhất giúp phát triển tổ chức và phát triển nguồn nhân lực

Vì sao nên chọn BCon?

Công nghệ phát triển tổ chức và nuôi dưỡng nhân lực đầu ngành

Kể từ khi thành lập năm 1964, chúng tôi đã hợp tác với các nhà nghiên cứu, các chuyên gia nổi tiếng của Nhật Bản và nước ngoài, liên tục đưa vào các công nghệ phát triển tổ chức và nuôi dưỡng nhân lực, áp dụng những kiến thức đó để cung cấp những giải pháp cho các vấn đề về tổ chức mà khách hàng đang gặp phải.

Đưa ra giải pháp sau khi xem xét kỹ các vấn đề thật sự của tổ chức

Chúng tôi không bao giờ cung cấp dịch vụ khi chưa lắng nghe rõ vấn đề của khách hàng. Sau khi đã hiểu rõ vấn đề của khách hàng, chúng tôi sẽ vận dụng những kinh nghiệm và kiến thức tích lũy được qua hơn 50 năm để đưa ra giải pháp phù hợp nhất cũng như cách thức tiến hành và hỗ trợ công cuộc thay đổi.

BCon nhìn qua những con số

3,300tổ chức

Hàng năm chúng tôi hỗ trợ hơn 3,300 tổ chức.

100người

Công ty hiện tại có hơn 100consultants.

21chi nhánh

Công ty có 21chi nhánh và cung cấp dịch vụ trên toàn quốc.